SpSRAlternates (DDK) (SAPI 5.3)

Speech API 5.3
Microsoft Speech API 5.3

SpSRAlternates (DDK)

SpSRAlternates
ISpSRAlternates
Show: