Diagram.FindShape Method (ModelElement)

 

Finds the shape for the specified element on the diagram.

Namespace:   Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams
Assembly:  Microsoft.VisualStudio.Modeling.Sdk.Diagrams.12.0 (in Microsoft.VisualStudio.Modeling.Sdk.Diagrams.12.0.dll)

public ShapeElement FindShape(
	ModelElement element
)

Parameters

element
Type: Microsoft.VisualStudio.Modeling.ModelElement

The element.

Return Value

Type: Microsoft.VisualStudio.Modeling.Diagrams.ShapeElement

The shape for the specified element.

Return to top
Show: