AssociatedValidatorProvider.GetValidators Method (ModelMetadata, IEnumerable<ModelValidatorProvider>)

Gets the validators for the model using the metadata and validator providers.

Namespace:  System.Web.Http.Validation.Providers
Assembly:  System.Web.Http (in System.Web.Http.dll)

public override sealed IEnumerable<ModelValidator> GetValidators(
	ModelMetadata metadata,
	IEnumerable<ModelValidatorProvider> validatorProviders
)

Parameters

metadata
Type: System.Web.Http.Metadata.ModelMetadata

The metadata.

validatorProviders
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<ModelValidatorProvider>

An enumeration of validator providers.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<ModelValidator>
The validators for the model.
Show: