Microsoft Dynamics NAV 2009 privaatsusavaldus

Microsoft Dynamics Nav 2009

Viimati uuendatud: augustis 2009

Microsoft on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele, pakkudes tarkvara, mille jõudlus, võimsus ja mugavus vastavad teie kui arvutikasutaja soovidele. Käesolevas privaatsusavalduses on selgitatud mitut Microsoft Dynamics NAV 2009 andmete kogumise ja kasutamise toimingut. See keskendub funktsioonidele, mis suhtlevad Internetiga. Siinne teave ei rakendu teistele ühendusega või ühenduseta Microsofti saitidele, toodetele ega teenustele.

Microsoft Dynamics NAV 2009 on laialdane ärihalduslahendus, mis aitab inimestel kiiremini ja nutikamalt tööd teha ning annab teie ärile paindlikkuse uute võimalustega kohanemiseks ja arenemiseks. See on täiuslik väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, pakkudes läbimurdelist kasutajakogemust ja tehnoloogiauuendusi, mis lihtsustavad juurdepääsu teabele, täiustavad ettevõtlikku teotahet, kiirendavad integratsiooni laiaulatuslike rakendustega ja täiustavad aruandlusvõimalusi isegi kõige spetsialiseerunumates valdkondades ja ettevõtetes.

Teie andmete kogumine ja kasutamine

Teavet, mida teilt kogume, kasutavad Microsoft ja tema juhitavad all- ning tütarettevõtted teie kasutatavate funktsioonide võimaldamiseks ja nende teenuste pakkumiseks või tehingute sooritamiseks, mida olete soovinud või lubanud. Seda võidakse kasutada ka Microsofti toodete ja teenuste analüüsimiseks ja parandamiseks.

Võime teile saata teatud kohustuslikke teatiseid, nagu tervituskirjad, meeldetuletused arvete kohta, tehnilise teenuse probleemidega seonduv teave ja turvateadaanded. Mõned Microsofti teenused võivad saata perioodiliselt liikmekirju, mis kuuluvad teenuse juurde. Aeg-ajalt palume teilt tagasisidet, kutsume teid uuringutes osalema või saadame teile reklaamkirju, et teavitada teid Microsofti ja tema tütarettevõtete teistest saadaolevatest toodetest või teenustest.

Et pakkuda teile Microsoftiga töötades terviklikumat ja isikupärastatumat kogemust, saab ühe Microsofti teenuse kaudu kogutud andmeid kombineerida teise Microsofti teenuse kaudu saadud andmetega. Samuti võime kogutud andmeid teistelt ettevõtetelt saadud andmetega täiendada. Näiteks võime kasutada teenuseid teistelt ettevõtetelt, mis lubavad meil teie IP-aadressi järgi tuletada üldise geograafilise piirkonna, et kohandada teatud teenused teie geograafilisele piirkonnale vastavaks.

Teatud Microsoft Dynamics NAV 2009 võrguteenustele juurdepääsuks palutakse teil sisestada meiliaadress ja parool, mida nimetame teie Windows Live'i™ ID-ks. Kui olete endale Windows Live'i ID loonud, saate samade andmetega sisse logida erinevatele Microsofti saitidele ja teenustele ning ka nende Microsofti partnerite teenustele, mis kuvavad Windows Live'i ID logo. Logides sisse ühele Microsofti saidile või teenusele, olete automaatselt sisse logitud, kui külastate mõnd teist Microsofti saiti või teenust. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas teie andmeid kasutatakse, kui te osalevatele saitidele sisse logite, lugege Microsofti võrgus asuvat privaatsusavaldust aadressil http://privacy.microsoft.com/.

Teie esitatud isikuandmeid ei edastata teie nõusolekuta kolmandatele osapooltele, välja arvatud käesolevas avalduses kirjeldatud juhtudel. Aeg-ajalt teeme koostööd teiste ettevõtetega, kes osutavad meie nimel piiratud teenuseid, nagu pakendamine, ostude ja teiste postituste saatmine ja vastuvõtmine, klientide küsimustele vastamine toodete või teenuste kohta, sündmuste registreerimise töötlemine või meie teenuste statistilise analüüsi läbiviimine. Edastame neile ettevõtetele ainult selliseid isikuandmeid, mida nad teenuse osutamiseks vajavad ja neil on keelatud neid andmeid igasugusel muul eesmärgil kasutada.

Microsoftil on õigus pääseda juurde teie andmetele või neid avaldada, sh. teie suhtluse sisu, selleks et: (a) järgida seadust või täita seadusjärgseid nõudeid või osaleda juriidilises protsessis; (b) kaitsta Microsofti või meie klientide õigusi või omandit, sh. meie lepingute või teenuste kasutamist reguleerivate põhimõtete täideviimist või (c) toimida hea usu kohaselt, et niisugune juurdepääs või avaldamine on vajalik Microsofti töötajate, klientide või avalikkuse isikliku turvalisuse kaitseks.

Teavet, mida Microsoft kogub või mida Microsoft Dynamics NAV 2009 talle edastab, võidakse talletada ja töödelda Ameerika Ühendriikides või mis tahes muus riigis, kus asuvad Microsofti või tema tütarettevõtete, allettevõtete või teenusepakkujate esindused. Microsoft järgib USA kaubandusministeeriumi välja töötatud Euroopa Liidust pärinevate andmete kogumise, kasutamise ja säilitamise reegleid (programm Safe Harbor).

Arvutiteabe kogumine ja kasutamine

Kui kasutate Interneti-toega funktsioone sisaldavat tarkvara, siis saadetakse teie arvutit puudutav teave (standardne arvutiteave) teie külastatavatele veebisaitidele ja võrguteenustele, mida kasutate. Microsoft kasutab standardset arvutiteavet teile Interneti-toega teenuste osutamiseks, meie toodete ja teenuste parandamiseks ning statistiliseks analüüsiks. Standardne arvutiteave hõlmab tavaliselt teavet, nagu IP-aadress, operatsioonisüsteemi versioon, brauseri versioon ning regiooni- ja keelesätted. Teatud juhtudel võib standardne arvutiteave hõlmata ka riistvara ID-d, mis näitab seadme tootjat, seadme nime ja versiooni. Kui kindel funktsioon või teenus saadab Microsoftile teavet, siis saadetakse ka standardne arvutiteave.

Iga Microsoft Dynamics NAV 2009 funktsiooni, tarkvara või teenuse privaatsuse üksikasjad, mis on käesolevas privaatsusavalduses loetletud, kirjeldavad, millist lisateavet kogutakse ja kuidas seda kasutatakse.

Küpsiste kasutamine

Mõned Microsoft Dynamics NAV 2009 funktsioonid kasutavad küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebiserver paigutab teie kõvakettale. Küpsised sisaldavad teavet, mida saab hiljem selle domeeni, mis teile küpsise väljastas, veebiserveri kaudu lugeda. Küpsiseid ei saa kasutada programmide käitamiseks ega viiruste toomiseks arvutisse. Küpsiste üheks peamiseks eesmärgiks on pakkuda mugavust, et säästa teie aega. See lihtsustab asjakohase sisu edastamist, hõlbustab navigeerimist jne.

Teil on võimalus küpsiseid lubada või need keelata. Selleks tehke Windowsi juhtpaneelil valik Interneti-valikud ja klõpsake vahekaarti Privaatsus. Microsoft Dynamics NAV 2009 järgib privaatsussätteid, mis te juhtpaneelil (või Windows Internet Exploreris) valite ja ei laadi alla küpsiseid, kui olete selle keelanud. Selle sättega ei pruugi funktsioonid, nagu Microsoft Dynamics Online Connect, korralikult töötada. Lisaks ei pruugi Internet Exploreris korralikult töötada küpsiseid kasutavad funktsioonid, mida kasutavad veebisaidid ja teenused. Siiski võib Microsoft Dynamics NAV 2009 lugeda eelnevalt teie kõvakettale salvestatud küpsiseid, kui te ei kasuta juhtpaneelil või Internet Exploreris Interneti-valikuid, et eelnevalt salvestatud küpsised eemaldada.

Isikliku teabe turvalisus

Microsoft kaitseb pühendunult teie isiklikku teavet. Kasutame erinevaid turvameetmeid ja -toiminguid, et aidata teil kaitsta isiklikku teavet volituseta juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise eest. Näiteks talletame teie edastatud teabe piiratud juurdepääsuga arvutisüsteemidesse, mille asukoht on kontrolli all.

Muudatused käesolevas privaatsusavalduses

Uuendame aeg-ajalt privaatsusavaldust, et kajastada klientide tagasisidet ning muudatusi meie toodetes ja teenustes. Kui sisestame muudatusi, teeme ümber ka viimati värskendatud kuupäeva avalduse ülaosas. Kui avalduses tehakse olulisi muudatusi või kui need puudutavad seda, kuidas Microsoft teie isiklikku teavet kasutab, anname sellest enne muudatuse rakendamist kas postituse teel teada või saadame teile otsese teadaande. Soovitame teil käesolevat avaldust perioodiliselt üle vaadata, et saada teavet selle kohta, kuidas Microsoft teie teavet kaitseb.

Lisateave

Privaatsusavaldust puudutavad kommentaarid on teretulnud. Kui teil on käesoleva avalduse kohta küsimusi või usute, et me pole seda järginud, siis võtke meiega ühendust aadressil navpriv@microsoft.com.

Microsoft Corporation

Microsoft Dynamics NAV Privacy

One Microsoft Way

Redmond, Washington 98052

USA

Erifunktsioonid

Ülejäänud dokument on suunatud järgmistele erifunktsioonidele.

Abiinfo

Mida see funktsioon teeb?

Võite saata meili teel tagasisidet abiinfo teemade kohta, kasutades tagasisidelinki, mis asub iga abiinfo teema allosas.

Kogutud, töödeldud või edastatud teave.

Kui saadate Microsoftile meili teel tagasisidet, siis lisatakse teie meiliaadress ja mis tahes lisateave, mida soovite teile esitatud abiinfo teemade kohta lisada. Microsoft võib talletada teie meiliaadressi, et teiega tagasisidet täpsustavates küsimustes ühendust võtta. Teie meiliaadress eemaldatakse meie süsteemist 90 päeva pärast.

Teabe kasutamine.

Kasutame teie tagasisidet abiinfo sisu parandamiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Saate Microsoftile saadetavat teavet juhtida ja mitte saata meilisõnumeid, mida tagasisidelink loob.

Microsoft Dynamics Online Connect

Mida see funktsioon teeb?

Microsoft Dynamics Online Connect on Interneti-põhine teenus, mis annab teile linke, mis sisaldavad teavet CustomerSource'i ja Microsoft Dynamicsi kogukonna saitide kohta. Need lingid on seotud teie rolliga ja need on ühendatud dokumentatsiooni, teabebaasi artiklite, ajaveebipostituste ja foorumipostitustega.

Kogutud, töödeldud või edastatud teave.

Microsoft Dynamics Online Connect kogub teavet rakendusest Microsoft Dynamics NAV 2009, näiteks teie kasutatava Microsoft Dynamics NAV 2009 versiooni ja asukoha, teie rolli ja installi seerianumbri kohta. Kui logite sisse oma CustomerSource'i kontoga, kogutakse teie Microsoft Dynamicsi kontolt teavet, et aidata teie Microsoft Dynamics Online Connecti kasutamist isikupärastada.

Teabe kasutamine.

Microsoft Dynamics Online Connect annab teile teavet, mis on teie rollile ja Microsoft Dynamicsi installile vastavalt isikupärastatud. Kui logite sisse oma Windows Live'i ID-ga, mis on teie Microsoft Dynamicsi kontoga seotud, siis pakub Microsoft Dynamics Online Connect teile teavet, mis on teie kontole vastavalt isikupärastatud.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Kui olete sisse loginud, siis saate oma Windows Live'i ID kontolt välja logida, et isikupärastatud teabe saamine peatada. Samuti võite selle osa rollikeskselt kliendilt eemaldada. Klõpsake osas Microsoft Dynamics Online Connect menüüd Toimingud ja seejärel käsku Eemalda.

Microsofti tõrgetest teatamine

Mida see funktsioon teeb?

Microsofti tõrgetest teatamine on teenus, mis võimaldab teil teavitada Microsofti võimalikest probleemidest Microsoft Dynamics NAV 2009 kasutamisel ja saada teavet, mis võib aidata teil selliseid probleeme vältida või lahendada.

Kogutud, töödeldud või edastatud teave.

Lisateabe saamiseks Microsofti tõrgetest teatamise funktsiooni kogutud, töödeldud või edastatud info kohta vt. Microsofti tõrgetest teatamise privaatsusavaldust aadressil http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142005.

Teabe kasutamine.

Tõrgetest teatamise andmeid kasutame klientide probleemide lahendamiseks ning meie tarkvara ja teenuste parandamiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Teile pakutakse võimalust osaleda Microsofti tõrgetest teatamise programmis, kui tõrge tekib. Kui otsustate selle lubada, siis teavitab Microsofti tõrgetest teatamise funktsioon Microsofti automaatselt tekkinud probleemidest. Kui Microsoft vajab probleemi analüüsimiseks täiendavaid andmeid, siis palutakse teil andmed üle vaadata ja valida, kas saata need Microsoftile.

Ärikliendid võivad Microsofti tõrgetest teatamise funktsiooni toimimise konfigureerimiseks oma arvutis kasutada rühmapoliitikat. Konfigureerimisvalikute hulka kuulub ka Microsofti tõrgetest teatamise funktsiooni väljalülitamise võimalus. Kui olete administraator ja soovite Microsofti tõrgetest teatamise funktsioonile rühmapoliitikat konfigureerida, siis tehnilised üksikasjad on saadaval aadressil http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142006.

Show: