Microsoft Dynamics NAV 2009 paziņojums par konfidencialitāti

Microsoft Dynamics Nav 2009

Pēdējoreiz atjaunināts: 2009. gada augustā

Korporācija Microsoft ir apņēmusies aizsargāt jūsu konfidencialitāti, kā arī nodrošināt jūsu vēlmēm atbilstošu efektīvu, profesionālu un ērti izmantojamu programmatūru. Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir skaidrotas daudzas datu apkopošanas un lietošanas prakses, kas tiek īstenotas, izmantojot programmu Microsoft Dynamics NAV 2009. Tas galvenokārt attiecas uz līdzekļiem, kas ir saistīti ar internetu. Šis paziņojums neattiecas uz citām Microsoft tiešsaistes vai bezsaistes vietnēm, produktiem vai pakalpojumiem.

Programma Microsoft Dynamics NAV 2009 ir visaptverošs uzņēmējdarbības pārvaldības risinājums, kuru izmantojot var strādāt ātrāk un apdomīgāk; uzņēmumiem tas nodrošina izaugsmi un elastīgumu jaunu iespēju adaptēšanā. Programma ir lieliski piemērota nelieliem un vidējiem uzņēmumiem, un tā nodrošina izcilas lietotāju ērtības un tehnoloģiju jauninājumus, piemēram, vienkāršotu piekļuvi informācijai, uzlabotu organizatorisko ātrumu, pilnveidotu integrēšanu virknē lietojumprogrammu un uzlabotas atskaišu veidošanas iespējas arī nozarēm un uzņēmumiem ar īpaši sarežģītu specializāciju.

Informācijas apkopošana un izmantošana

No jums apkopoto informāciju izmantos korporācija Microsoft un tās uzraudzībā esošie meitasuzņēmumi un filiāles, lai iespējotu izmantotos līdzekļus un nodrošinātu pakalpojumus vai veiktu pieprasītās vai sankcionētās darbības. Šī informācija var tikt izmantota arī korporācijas Microsoft produktu un pakalpojumu analīzei un uzlabošanai.

Jums var tikt sūtīti arī noteikti obligāti ar pakalpojumu saistīti sūtījumi, piemēram, iepazīšanās vēstules, norēķinu atgādinājumi, informācija par tehniskām problēmām saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem un drošības paziņojumi. Daži Microsoft pakalpojumi var periodiski sūtīt dalības vēstules, kas tiek uzskatītas par pakalpojuma sastāvdaļu. Laiku pa laikam varam jūs lūgt sniegt atsauksmes, aicināt piedalīties aptaujās, kā arī sūtīt reklāmas sūtījumus, lai informētu par citiem korporācijas Microsoft un tās saistīto uzņēmumu produktiem vai pakalpojumiem.

Lai piedāvātu jums atbilstošu un personificētu pieredzi, sadarbojoties ar korporāciju Microsoft, informācija, kas apkopota vienā Microsoft pakalpojumā, var tikt apvienota ar informāciju, kas iegūta citos Microsoft pakalpojumos. Apkopoto informāciju varam papildināt arī ar informāciju, kas iegūta no citiem uzņēmumiem. Piemēram, lai pielāgotu noteiktus pakalpojumus jūsu ģeogrāfiskajam apgabalam, var tikt izmantoti citu uzņēmumu pakalpojumi, kas ļauj noteikt vispārīgu ģeogrāfisko atrašanās vietu, pamatojoties uz IP adresi.

Lai varētu piekļūt noteiktiem Microsoft Dynamics NAV 2009 tiešsaistes pakalpojumiem, jums būs jāievada e­pasta adrese un parole, kas tiek dēvēta par Windows Live™ ID. Kad Windows Live ID ir izveidots, varat izmantot šos akreditācijas datus, lai pierakstītos dažādās Microsoft vietnēs un pakalpojumos, kā arī Microsoft partneru pakalpojumos, kuros ir redzams Windows Live ID logotips. Pierakstoties vienā Microsoft vietnē vai pakalpojumā un pēc tam apmeklējot kādu citu Microsoft vietni vai pakalpojumu, varat tikt pierakstīts automātiski. Papildinformāciju par to, kā tiek izmantota akreditācijas informācija, kad pierakstāties partneru vietnēs, skatiet Microsoft tiešsaistes paziņojumā par konfidencialitāti http://privacy.microsoft.com.

Izņemot šajā paziņojumā aprakstītos gadījumus, jūsu sniegtā personas informācija bez jūsu piekrišanas netiks izpausta trešām pusēm. Dažkārt mēs noalgojam citus uzņēmumus, lai tie sniegtu noteiktus pakalpojumus mūsu vārdā, piemēram, veiktu pasūtījumu vai citu sūtījumu iepakošanu, nosūtīšanu un piegādi, sniegtu atbildes uz klientu jautājumiem par produktiem vai pakalpojumiem, apstrādātu notikumu reģistrāciju vai veiktu pakalpojumu statistisko analīzi. Šiem uzņēmumiem tiks sniegta tikai tā personas informācija, kas nepieciešama pakalpojuma sniegšanai, un šo informāciju uzņēmumiem ir aizliegts izmantot jebkādiem citiem nolūkiem.

Korporācija Microsoft var piekļūt informācijai par jums, tostarp jūsu saziņas saturam, vai to izpaust, lai: (a) tiktu ievēroti tiesību akti vai izpildīti likumīgi pieprasījumi vai tiesu nolēmumi; (b) aizsargātu korporācijas Microsoft vai mūsu klientu tiesības vai īpašumu, tostarp nodrošinātu pakalpojumu lietošanu reglamentējošo līgumu vai politiku izpildi; vai (c) labticīgi rīkotos, uzskatot, ka šāda piekļuve vai izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu korporācijas Microsoft darbinieku, klientu un sabiedrības drošību.

Informācija, ko korporācija Microsoft apkopo vai nosūta, izmantojot programmu Microsoft Dynamics NAV 2009, var tikt saglabāta un apstrādāta Amerikas Savienotajās Valstīs vai jebkurā citā valstī, kurā atrodas korporācijas Microsoft, tās filiāļu, meitasuzņēmumu vai pakalpojumu sniedzēju datu apstrādes centri. Korporācija Microsoft ievēro Amerikas Savienoto Valstu Tirdzniecības departamenta izstrādātās vispārējās drošā patvēruma konvencijas noteikumus attiecībā uz to datu apkopošanu, izmantošanu un uzglabāšanu, kas saņemti no Eiropas Savienības valstīm.

Informācijas par datoru apkopošana un izmantošana

Izmantojot programmatūras līdzekļus, kuru darbību nodrošina internets, apmeklētajām vietnēm un izmantotajiem tīmekļa pakalpojumiem tiek sūtīta informācija par datoru (turpmāk tekstā — “standarta informācija par datoru”). Korporācija Microsoft standarta informāciju par datoru izmanto to pakalpojumu iespējošanai, kuru darbību nodrošina internets, lai tādējādi uzlabotu produktus un pakalpojumus, kā arī statistiskajām analīzēm. Standarta informācija par datoru parasti ietver informāciju par datora IP adresi, operētājsistēmas versiju, pārlūkprogrammas versiju un reģionālajiem un valodas iestatījumiem. Dažkārt standarta informācija par datoru var ietvert arī aparatūras ID, kas norāda ierīces ražotāju, ierīces nosaukumu un versiju. Ja kāds līdzeklis vai pakalpojums sūta informāciju korporācijai Microsoft, tiks nosūtīta arī standarta informācija par datoru.

Papildinformācijā par katra šajā paziņojumā par konfidencialitāti minētā programmas Microsoft Dynamics NAV 2009 līdzekļa, programmatūras vai pakalpojuma personas datu aizsardzību ir skaidrots, kāda papildu informācija tiek apkopota un kā tā tiek izmantota.

Sīkfailu izmantošana

Daži Microsoft Dynamics NAV 2009 līdzekļi var izmantot sīkfailus. Sīkfails ir neliels teksta fails, ko tīmekļa lapas serveris novieto datora cietajā diskā. Sīkfailos ir ietverta informācija, ko pēc tam var nolasīt tā domēna tīmekļa serveris, kas šo sīkfailu izsniedza. Sīkfailus nevar izmantot programmu palaišanai vai vīrusu nogādāšanai datorā. Viens no galvenajiem sīkfailu mērķiem ir taupīt jūsu laiku. Tādējādi tiek vienkāršots atbilstoša satura piegādāšanas process, atvieglota pārvietošanās vietnē utt.

Sīkfailus var akceptēt vai noraidīt, sistēmas Windows programmā Vadības panelis atverot izvēlni Interneta opcijas un noklikšķinot uz cilnes Konfidencialitāte. Vadības panelī (vai pārlūkā Windows Internet Explorer) izvēlētie konfidencialitātes iestatījumi tiek attiecināti arī uz programmu Microsoft Dynamics NAV 2009, tāpēc gadījumā, ja esat izvēlējies neļaut sīkfailu lejupielādi, tas netiek darīts. Ja izvēlēsities šo iestatījumu, tādi līdzekļi kā Microsoft Dynamics tiešsaistes saturs var nedarboties pareizi. Turklāt programmā Internet Explorer vietņu un tīmekļa pakalpojumu līdzekļi, kas izmanto sīkfailus, var nedarboties pareizi. Datora cietajā diskā iepriekš saglabātos sīkfailus programma Microsoft Dynamics NAV 2009 joprojām var lasīt, ja vien iepriekš saglabātos sīkfailus neesat noņēmis, izmantojot programmas Vadības panelis izvēlni Interneta opcijas vai programmu Internet Explorer.

Jūsu informācijas drošība

Korporācija Microsoft ir apņēmusies aizsargāt jūsu informācijas drošību. Lai aizsargātu informāciju pret nesankcionētu piekļuvi, izmantošanu vai izpaušanu, tiek izmantotas dažādas drošības tehnoloģijas un procedūras. Piemēram, jūsu sniegtā informācija tiek glabāta datorsistēmās ar ierobežotu piekļuvi, kas atrodas kontrolētos datu centros.

Izmaiņas šajā paziņojumā par konfidencialitāti

Laiku pa laikam mēs atjaunināsim šo paziņojumu par konfidencialitāti, lai atspoguļotu izmaiņas produktos un pakalpojumos un klientu atsauksmes. Ieviešot izmaiņas šajā paziņojumā par konfidencialitāti, tiks labots datums “pēdējoreiz atjaunināts” šī paziņojuma sākumā. Ja šajā paziņojumā vai veidā, kā korporācija Microsoft izmanto jūsu personas informāciju, tiks veiktas būtiskas izmaiņas, jums par to tiks paziņots, vai nu pirms izmaiņu veikšanas izliekot paziņojumu par šādām izmaiņām, vai arī tieši nosūtot paziņojumu. Iesakām laiku pa laikam pārskatīt šo paziņojumu, lai uzzinātu, kā korporācija Microsoft aizsargā jūsu informāciju.

Papildinformācijas saņemšana

Korporācija Microsoft priecāsies saņemt jūsu komentārus saistībā ar šo paziņojumu par konfidencialitāti. Ja jums ir radušies jautājumi par šo paziņojumu vai ja uzskatāt, ka mēs to neievērojam, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e pasta adresi navpriv@microsoft.com.

Microsoft Corporation

Microsoft Dynamics NAV Privacy

One Microsoft Way

Redmond, Washington 98052

USA

Noteikti līdzekļi

Šī dokumenta turpmākais teksts attiecas uz tālāk minētajiem līdzekļiem.

Palīdzība

Līdzekļa izmantošana

Varat izvēlēties sūtīt e-pasta ziņojumu ar atsauksmēm par palīdzības tēmām, izmantojot atsauksmju sniegšanas saiti katras palīdzības tēmas beigās.

Apkopotā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija

Nosūtot korporācijai Microsoft e-pasta ziņojumu ar atsauksmēm, tiks ietverta jūsu e-pasta adrese un jebkāda cita papildinformācija, ko izvēlēsities sniegt par palīdzības tēmām. Korporācija Microsoft var apkopot jūsu e-pasta adresi, lai sazinātos ar jums saistībā ar atsauksmes turpmāku izpēti. Pēc 90 dienām jūsu e-pasta adrese tiks noņemta no mūsu sistēmām.

Informācijas izmantošana

Jūsu atsauksmes tiks izmantotas palīdzības satura uzlabošanai.

Izvēles iespēja/pārvaldība

Varat pārvaldīt korporācijai Microsoft sūtāmo informāciju, nesūtot e-pasta ziņojumus, kas tiek ģenerēti, izmantojot atsauksmju sniegšanas saiti.

Microsoft Dynamics tiešsaistes satura pakalpojums

Līdzekļa izmantošana

Microsoft Dynamics tiešsaistes saturs ir pakalpojums, kas izmanto internetu un nodrošina saites uz informāciju par CustomerSource un Microsoft Dynamics kopienu vietnēm. Šīs saites ir saistītas ar jūsu lomu, un tajās ir iekļauts ceļš uz dokumentāciju, zināšanu bāzes rakstiem, emuāru un forumu ziņām.

Apkopotā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija

Microsoft Dynamics tiešsaistes satura pakalpojums apkopo no programmas Microsoft Dynamics NAV 2009 saņemto informāciju, piemēram, programmas Microsoft Dynamics NAV 2009 versiju un valodu, jūsu lomu un instalācijas sērijas numuru. Turklāt, ja piesakāties, izmantojot CustomerSource kontu, tiek apkopota arī informācija no Microsoft Dynamics konta, lai noteiktu jūsu Microsoft Dynamics tiešsaistes satura lietošanas paradumus.

Informācijas izmantošana

Microsoft Dynamics tiešsaistes saturs sniedz personalizētu informāciju, ņemot vērā jūsu lomu un Microsoft Dynamics instalāciju. Turklāt, ja piesakāties, izmantojot Microsoft Dynamics kontam piesaistītu Windows Live ID, Microsoft Dynamics tiešsaistes satura pakalpojums sniegs kontam personalizētu informāciju.

Izvēles iespēja/pārvaldība

Ja esat pieteicies, varat atteikties no Windows Live ID konta, lai pārtrauktu personalizētas informācijas saņemšanu. Varat arī noņemt šo daļu no klienta RoleTailored. Microsoft Dynamics tiešsaistes satura daļā noklikšķiniet uz izvēlnes Darbības un tad — uz Noņemt.

Microsoft kļūdu uzrādīšanas rīks

Līdzekļa izmantošana

Microsoft kļūdu uzrādīšanas rīks nodrošina pakalpojumu, kas ļauj ziņot korporācijai Microsoft par problēmām, kas, iespējams, radušās programmā Microsoft Dynamics NAV 2009, un saņemt informāciju, kas var palīdzēt izvairīties no šīm problēmām vai tās atrisināt.

Apkopotā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija

Lai uzzinātu, kāda informācija tiek apkopota, apstrādāta vai pārsūtīta, izmantojot Microsoft kļūdu uzrādīšanas rīku, skatiet Microsoft kļūdu uzrādīšanas rīka paziņojumu par konfidencialitāti http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142005.

Informācijas izmantošana

Uzrādītos kļūdu datus mēs izmantojam klientu problēmu risināšanai, kā arī programmatūras un pakalpojumu uzlabošanai.

Izvēles iespēja/pārvaldība

Ja radīsies kļūda, jums tiks piedāvāta iespēja izmantot Microsoft kļūdu uzrādīšanas rīku. Izvēloties iespējot Microsoft kļūdu uzrādīšanas rīku, tas automātiski ziņos korporācijai Microsoft par jūsu problēmām. Ja korporācijai Microsoft problēmas analizēšanai būs nepieciešami papildu dati, jūs tiksit aicināts pārskatīt datus un izlemt, vai tos nosūtīt.

Uzņēmumu klienti var izmantot grupu politikas pakalpojumu, lai konfigurētu Microsoft kļūdu uzrādīšanas rīka darbību savos datoros. Konfigurēšanas opcijās ir ietverta iespēja izslēgt Microsoft kļūdu uzrādīšanas rīku. Ja esat administrators un vēlaties konfigurēt grupu politikas pakalpojumu Microsoft kļūdu uzrādīšanas rīkam, skatiet tehnisko informāciju vietnē http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142006.

Show: