SpTTSEngineSite (DDK) (SAPI 5.4)

Speech API 5.4
Microsoft Speech API 5.4

SpTTSEngineSite (DDK)

SpTTSEngineSite
ISpTTSEngineSite
Show: