SpSRAlternates (DDK) (SAPI 5.4)

Speech API 5.4
Microsoft Speech API 5.4

SpSRAlternates (DDK)

SpSRAlternates
ISpSRAlternates
Show: