LDAP Syntax Object

The LDAP provider uses the following mapping between the LDAP syntax and ADSI syntax.

LDAP SyntaxADSI Syntax (Automation)
ADsPathVT_BSTR
BooleanVT_BOOL
CounterVT_I4
EmailAddressVT_BSTR
FaxNumberVT_BSTR
IntegerVT_I4
IntervalVT_I4
ListVT_VARIANT (VT_BSTR | VT_ARRAY)
NetAddressVT_BSTR
OctetStringVT_VARIANT
PathVT_BSTR
PhoneNumberVT_BSTR
PostalAddressVT_BSTR
SmallIntervalVT_I4
StringVT_BSTR
TimeVT_DATE

 

 

 

Show: