This documentation is archived and is not being maintained.

DateTimeFormatInfo.GetAllDateTimePatterns Method ()

.NET Framework 1.1

Returns all the standard patterns in which DateTime values can be formatted.

[Visual Basic]
Overloads Public Function GetAllDateTimePatterns() As String()
[C#]
public string[] GetAllDateTimePatterns();
[C++]
public: String* GetAllDateTimePatterns() __gc[];
[JScript]
public function GetAllDateTimePatterns() : String[];

Return Value

An array containing the standard patterns in which DateTime values can be formatted.

Remarks

See the summary page of the DateTimeFormatInfo class for a list of the standard format characters and their associated patterns.

Example

[Visual Basic, C#, C++] The following code example gets and prints the DateTime patterns for the current calendar.

[Visual Basic] 
Imports System
Imports System.Globalization
Imports Microsoft.VisualBasic

Public Class SamplesDateTimeFormatInfo  
  
  Public Shared Sub Main()
    
    ' Creates a new DateTimeFormatinfo.
    Dim myDtfi As New DateTimeFormatInfo()
    
    ' Gets and prints all the patterns.
    Dim myPatternsArray As String() = myDtfi.GetAllDateTimePatterns()
    Console.WriteLine("ALL the patterns:")
    PrintIndexAndValues(myPatternsArray)
    
    ' Gets and prints the pattern(s) associated with some of the format characters.
    myPatternsArray = myDtfi.GetAllDateTimePatterns("d"c)
    Console.WriteLine("The patterns for 'd':")
    PrintIndexAndValues(myPatternsArray)
    
    myPatternsArray = myDtfi.GetAllDateTimePatterns("D"c)
    Console.WriteLine("The patterns for 'D':")
    PrintIndexAndValues(myPatternsArray)
    
    myPatternsArray = myDtfi.GetAllDateTimePatterns("f"c)
    Console.WriteLine("The patterns for 'f':")
    PrintIndexAndValues(myPatternsArray)
    
    myPatternsArray = myDtfi.GetAllDateTimePatterns("F"c)
    Console.WriteLine("The patterns for 'F':")
    PrintIndexAndValues(myPatternsArray)
    
    myPatternsArray = myDtfi.GetAllDateTimePatterns("r"c)
    Console.WriteLine("The patterns for 'r':")
    PrintIndexAndValues(myPatternsArray)
    
    myPatternsArray = myDtfi.GetAllDateTimePatterns("R"c)
    Console.WriteLine("The patterns for 'R':")
    PrintIndexAndValues(myPatternsArray)
  End Sub
  
  
  Public Shared Sub PrintIndexAndValues(myArray() As String)
    Dim i As Integer = 0
    Dim s As String
    For Each s In myArray
      Console.WriteLine(ControlChars.Tab + "[{0}]:" + ControlChars.Tab _
        + "{1}", i, s)
      i += 1
    Next s
    Console.WriteLine()
  End Sub
End Class


' This code produces the following output.
'
' ALL the patterns:
'   [0]:  MM/dd/yyyy
'   [1]:  dddd, dd MMMM yyyy
'   [2]:  dddd, dd MMMM yyyy HH:mm
'   [3]:  dddd, dd MMMM yyyy hh:mm tt
'   [4]:  dddd, dd MMMM yyyy H:mm
'   [5]:  dddd, dd MMMM yyyy h:mm tt
'   [6]:  dddd, dd MMMM yyyy HH:mm:ss
'   [7]:  MM/dd/yyyy HH:mm
'   [8]:  MM/dd/yyyy hh:mm tt
'   [9]:  MM/dd/yyyy H:mm
'   [10]:  MM/dd/yyyy h:mm tt
'   [11]:  MM/dd/yyyy HH:mm:ss
'   [12]:  MMMM dd
'   [13]:  MMMM dd
'   [14]:  ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT'
'   [15]:  ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT'
'   [16]:  yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss
'   [17]:  HH:mm
'   [18]:  hh:mm tt
'   [19]:  H:mm
'   [20]:  h:mm tt
'   [21]:  HH:mm:ss
'   [22]:  yyyy'-'MM'-'dd HH':'mm':'ss'Z'
'   [23]:  dddd, dd MMMM yyyy HH:mm:ss
'   [24]:  yyyy MMMM
'   [25]:  yyyy MMMM
' 
' The patterns for 'd':
'   [0]:  MM/dd/yyyy
' 
' The patterns for 'D':
'   [0]:  dddd, dd MMMM yyyy
' 
' The patterns for 'f':
'   [0]:  dddd, dd MMMM yyyy HH:mm
'   [1]:  dddd, dd MMMM yyyy hh:mm tt
'   [2]:  dddd, dd MMMM yyyy H:mm
'   [3]:  dddd, dd MMMM yyyy h:mm tt
' 
' The patterns for 'F':
'   [0]:  dddd, dd MMMM yyyy HH:mm:ss
' 
' The patterns for 'r':
'   [0]:  ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT'
' 
' The patterns for 'R':
'   [0]:  ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT'
' 


[C#] 
using System;
using System.Globalization;
public class SamplesDateTimeFormatInfo {

  public static void Main() {

   // Creates a new DateTimeFormatinfo.
   DateTimeFormatInfo myDtfi = new DateTimeFormatInfo();

   // Gets and prints all the patterns.
   String[] myPatternsArray = myDtfi.GetAllDateTimePatterns();
   Console.WriteLine( "ALL the patterns:" );
   PrintIndexAndValues( myPatternsArray );

   // Gets and prints the pattern(s) associated with some of the format characters.
   myPatternsArray = myDtfi.GetAllDateTimePatterns('d');
   Console.WriteLine( "The patterns for 'd':" );
   PrintIndexAndValues( myPatternsArray );

   myPatternsArray = myDtfi.GetAllDateTimePatterns('D');
   Console.WriteLine( "The patterns for 'D':" );
   PrintIndexAndValues( myPatternsArray );

   myPatternsArray = myDtfi.GetAllDateTimePatterns('f');
   Console.WriteLine( "The patterns for 'f':" );
   PrintIndexAndValues( myPatternsArray );

   myPatternsArray = myDtfi.GetAllDateTimePatterns('F');
   Console.WriteLine( "The patterns for 'F':" );
   PrintIndexAndValues( myPatternsArray );

   myPatternsArray = myDtfi.GetAllDateTimePatterns('r');
   Console.WriteLine( "The patterns for 'r':" );
   PrintIndexAndValues( myPatternsArray );

   myPatternsArray = myDtfi.GetAllDateTimePatterns('R');
   Console.WriteLine( "The patterns for 'R':" );
   PrintIndexAndValues( myPatternsArray );
  }

  public static void PrintIndexAndValues( String[] myArray ) {
   int i = 0;
   foreach ( String s in myArray )
     Console.WriteLine( "\t[{0}]:\t{1}", i++, s );
   Console.WriteLine();
  }
}


/* 
This code produces the following output.

ALL the patterns:
    [0]:  MM/dd/yyyy
    [1]:  dddd, dd MMMM yyyy
    [2]:  dddd, dd MMMM yyyy HH:mm
    [3]:  dddd, dd MMMM yyyy hh:mm tt
    [4]:  dddd, dd MMMM yyyy H:mm
    [5]:  dddd, dd MMMM yyyy h:mm tt
    [6]:  dddd, dd MMMM yyyy HH:mm:ss
    [7]:  MM/dd/yyyy HH:mm
    [8]:  MM/dd/yyyy hh:mm tt
    [9]:  MM/dd/yyyy H:mm
    [10]:  MM/dd/yyyy h:mm tt
    [11]:  MM/dd/yyyy HH:mm:ss
    [12]:  MMMM dd
    [13]:  MMMM dd
    [14]:  ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT'
    [15]:  ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT'
    [16]:  yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss
    [17]:  HH:mm
    [18]:  hh:mm tt
    [19]:  H:mm
    [20]:  h:mm tt
    [21]:  HH:mm:ss
    [22]:  yyyy'-'MM'-'dd HH':'mm':'ss'Z'
    [23]:  dddd, dd MMMM yyyy HH:mm:ss
    [24]:  yyyy MMMM
    [25]:  yyyy MMMM

The patterns for 'd':
    [0]:  MM/dd/yyyy

The patterns for 'D':
    [0]:  dddd, dd MMMM yyyy

The patterns for 'f':
    [0]:  dddd, dd MMMM yyyy HH:mm
    [1]:  dddd, dd MMMM yyyy hh:mm tt
    [2]:  dddd, dd MMMM yyyy H:mm
    [3]:  dddd, dd MMMM yyyy h:mm tt

The patterns for 'F':
    [0]:  dddd, dd MMMM yyyy HH:mm:ss

The patterns for 'r':
    [0]:  ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT'

The patterns for 'R':
    [0]:  ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT'
*/


[C++] 
#using <mscorlib.dll>
#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Globalization;

public __gc class SamplesDateTimeFormatInfo {
public:
  static void Main() {
 
    // Creates a new DateTimeFormatinfo.
    DateTimeFormatInfo *myDtfi = new DateTimeFormatInfo();
 
    // Gets and prints all the patterns
    String* myPatternsArray[] = myDtfi->GetAllDateTimePatterns();
    Console::WriteLine( "ALL the patterns:" );
    PrintIndexAndValues( myPatternsArray );
 
    // Gets and prints the pattern(s) associated with some of the format characters.
    myPatternsArray = myDtfi->GetAllDateTimePatterns('d');
    Console::WriteLine( "The patterns for 'd':" );
    PrintIndexAndValues( myPatternsArray );
 
    myPatternsArray = myDtfi->GetAllDateTimePatterns('D');
    Console::WriteLine( "The patterns for 'D':" );
    PrintIndexAndValues( myPatternsArray );
 
    myPatternsArray = myDtfi->GetAllDateTimePatterns('f');
    Console::WriteLine( "The patterns for 'f':" );
    PrintIndexAndValues( myPatternsArray );
 
    myPatternsArray = myDtfi->GetAllDateTimePatterns('F');
    Console::WriteLine( "The patterns for 'F':" );
    PrintIndexAndValues( myPatternsArray );
 
    myPatternsArray = myDtfi->GetAllDateTimePatterns('r');
    Console::WriteLine( "The patterns for 'r':" );
    PrintIndexAndValues( myPatternsArray );
 
    myPatternsArray = myDtfi->GetAllDateTimePatterns('R');
    Console::WriteLine( "The patterns for 'R':" );
    PrintIndexAndValues( myPatternsArray );
    
  }
 
  static void PrintIndexAndValues( String* myArray[] ) {
    int i = 0;
    
    while (i < myArray->get_Length())
    {
    Console::WriteLine("\t[{0}]:\t{1}",i.ToString(), myArray[i]);
    i++;

    }
   }

}
;

  int main()
  {
    SamplesDateTimeFormatInfo::Main();
  }

/* 
This code produces the following output.

ALL the patterns:
    [0]:  MM/dd/yyyy
    [1]:  dddd, dd MMMM yyyy
    [2]:  dddd, dd MMMM yyyy HH:mm
    [3]:  dddd, dd MMMM yyyy hh:mm tt
    [4]:  dddd, dd MMMM yyyy H:mm
    [5]:  dddd, dd MMMM yyyy h:mm tt
    [6]:  dddd, dd MMMM yyyy HH:mm:ss
    [7]:  MM/dd/yyyy HH:mm
    [8]:  MM/dd/yyyy hh:mm tt
    [9]:  MM/dd/yyyy H:mm
    [10]:  MM/dd/yyyy h:mm tt
    [11]:  MM/dd/yyyy HH:mm:ss
    [12]:  MMMM dd
    [13]:  MMMM dd
    [14]:  ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT'
    [15]:  ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT'
    [16]:  yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss
    [17]:  HH:mm
    [18]:  hh:mm tt
    [19]:  H:mm
    [20]:  h:mm tt
    [21]:  HH:mm:ss
    [22]:  yyyy'-'MM'-'dd HH':'mm':'ss'Z'
    [23]:  dddd, dd MMMM yyyy HH:mm:ss
    [24]:  yyyy MMMM
    [25]:  yyyy MMMM

The patterns for 'd':
    [0]:  MM/dd/yyyy

The patterns for 'D':
    [0]:  dddd, dd MMMM yyyy

The patterns for 'f':
    [0]:  dddd, dd MMMM yyyy HH:mm
    [1]:  dddd, dd MMMM yyyy hh:mm tt
    [2]:  dddd, dd MMMM yyyy H:mm
    [3]:  dddd, dd MMMM yyyy h:mm tt

The patterns for 'F':
    [0]:  dddd, dd MMMM yyyy HH:mm:ss

The patterns for 'r':
    [0]:  ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT'

The patterns for 'R':
    [0]:  ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT'
*/

[JScript] No example is available for JScript. To view a Visual Basic, C#, or C++ example, click the Language Filter button Language Filter in the upper-left corner of the page.

Requirements

Platforms: Windows 98, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 2000, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003 family, .NET Compact Framework

See Also

DateTimeFormatInfo Class | DateTimeFormatInfo Members | System.Globalization Namespace | DateTimeFormatInfo.GetAllDateTimePatterns Overload List

Show: