ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Microsoft σάς παρέχει πρόσβαση σε διάφορους πόρους μέσω αυτής της τοποθεσίας web, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων, φωτογραφιών, βίντεο και άλλου περιεχόμενου με γραφικά, κείμενα ή οπτικοακουστικό περιεχόμενο (“Περιεχόμενο”), λογισμικού και κώδικα υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων προγραμματιστών και δειγμάτων κώδικα (“Λογισμικό”), φόρουμ επικοινωνίας και άλλων υπηρεσιών ("Υπηρεσίες").  Το περιεχόμενο, το λογισμικό και οι υπηρεσίες και όλα τα άλλα στοιχεία αυτής της τοποθεσίας web υπόκεινται σε αυτούς τους Όρους χρήσης.  Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.  Μπορείτε να δείτε την ισχύουσα πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης κάνοντας κλικ στη σύνδεση υπερκειμένου “Όροι Χρήσης" στο κάτω μέρος των ιστοσελίδων μας.

Με την πρόσβασή σας σε αυτήν την τοποθεσία web με οποιονδήποτε τρόπο, συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης και δεσμεύεστε από αυτούς.  Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης, μην αποκτήσετε πρόσβαση και μην χρησιμοποιήσετε αυτήν την τοποθεσία web.  

Αρχή της σελίδας

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ανατρέξτε στη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου για γνωστοποιήσεις σχετικά με την συλλογή και τη χρήση των στοιχείων σας.  

Αρχή της σελίδας

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η Microsoft δημοσιεύει πληροφορίες για πολλές διασυνδέσεις προγραμματισμού εφαρμογών (“API”) σε αυτήν την τοποθεσία web.  Η Microsoft δεν θα διεκδικήσει κανένα δικαίωμα ευρεσιτεχνίας για λογαριασμό των προϊόντων σας που καλούν αυτά τα API με σκοπό τη λήψη υπηρεσιών από το προϊόν της Microsoft που εκθέτει τα API. 

Αρχή της σελίδας

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Όλο το λογισμικό που διατίθεται για λήψη από την τοποθεσία web αποτελεί έργο της Microsoft ή των προμηθευτών της, το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση του Λογισμικού από εσάς διέπεται από τους όρους της σύμβασης άδειας χρήσης, εάν υπάρχει, η οποία συνοδεύει το Λογισμικό ή περιέχεται σε αυτό.  

Εάν οποιοδήποτε Λογισμικό περιλαμβάνει επισήμανση περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων ή παρόμοια επισήμανση κυριότητας, η οποία δηλώνει ότι ανήκει σε άλλον κατασκευαστή και όχι στη Microsoft, και περιλαμβάνει τη δική του σύμβαση άδειας χρήσης, τότε η άδεια χρήσης του Λογισμικού παραχωρείται σε εσάς από τον τρίτο κατασκευαστή και όχι από τη Microsoft και η Microsoft δεν σας παρέχει πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας (ρητά ή σιωπηρά) σχετικά με αυτό το Λογισμικό. 

Εάν η Microsoft έχει σημάνει οποιοδήποτε Λογισμικό που είναι διαθέσιμο σε αυτήν την τοποθεσία web ως “δείγμα” ή “παράδειγμα” χωρίς σύμβαση άδειας χρήσης, τότε η άδεια χρήσης σάς παραχωρείται σύμφωνα με τους όρους της Περιορισμένης Δημόσιας Άδειας Χρήσης της Microsoft.  

Εάν η Microsoft διαθέσει οποιοδήποτε άλλο Λογισμικό σε αυτήν την τοποθεσία web χωρίς σύμβαση άδειας χρήσης, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μόνο για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και δοκιμή των προγραμμάτων σας ώστε να εκτελούνται σε προϊόντα και υπηρεσίες της Microsoft. 

Αρχή της σελίδας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Όλο το περιεχόμενο αποτελεί έργο της Microsoft ή των προμηθευτών της, το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση του Περιεχομένου διέπεται από τους όρους της σύμβασης άδειας χρήσης, εάν υπάρχει, η οποία συνοδεύει το Περιεχόμενο ή περιέχεται σε αυτό.

Εάν οποιοδήποτε Περιεχόμενο γίνει διαθέσιμο σε εσάς σε αυτήν την τοποθεσία web χωρίς σύμβαση άδειας χρήσης, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογικό αριθμό αντιγράφων του Περιεχομένου για δική σας εσωτερική χρήση στη σχεδίαση, ανάπτυξη και δοκιμή του λογισμικού, των προϊόντων και των υπηρεσιών σας. Πρέπει να διατηρήσετε την κάτωθι επισήμανση περί πνευματικών δικαιωμάτων σε όλα τα αντίγραφα του Περιεχομένου και να διασφαλίσετε ότι τόσο η ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων όσο και η παρούσα κοινοποίηση άδειας εμφανίζονται σε αυτά τα αντίγραφα. 

Τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ιδιωτικά ή δημόσια κολέγια και κρατικά τεχνολογικά ιδρύματα μπορούν να πραγματοποιούν λήψη και αναπαραγωγή του Περιεχομένου για διανομή στην αίθουσα διδασκαλίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η δημοσίευση ή διανομή εκτός της αίθουσας διδασκαλίας απαιτείται ρητή έγγραφη άδεια.  

Με την εξαίρεση όσων προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, απαγορεύεται η αντιγραφή, η απομίμηση, η δημοσίευση, η αναμετάδοση, η εκπομπή ή η διανομή του συνόλου ή οπουδήποτε τμήματος αυτής της τοποθεσίας web.  

Αρχή της σελίδας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Ορισμένα τμήματα αυτής της τοποθεσίας web είναι προσβάσιμα μόνο σε χρήστες που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν, για παράδειγμα ως μέρος ενός προγράμματος χρήσης προέκδοσης Λογισμικού, και να παράσχουν σχόλια στη Microsoft. Όλες οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε αυτά τα τμήματα της τοποθεσίας web ή αφορούν Περιεχόμενο ή Λογισμικό το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτά τα τμήματα της τοποθεσίας web αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες της Microsoft. Για χρονική περίοδο 5 ετών από τη στιγμή κατά την οποία αποκτήσατε πρόσβαση σε αυτές τις εμπιστευτικές πληροφορίες, απαγορεύεται να αποκαλύψετε αυτές τις εμπιστευτικές πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες είναι ή γίνονται διαθέσιμες στο κοινό χωρίς παραβίαση αυτού του περιορισμού, γνωστοποιήθηκαν νομίμως στον παραλήπτη των πληροφοριών χωρίς αυτός να έχει την υποχρέωση να τις διατηρήσει εμπιστευτικές, λαμβάνονται από άλλη πηγή που μπορεί να τις αποκαλύψει νομίμως και χωρίς να έχει την υποχρέωση να τις διατηρήσει εμπιστευτικές ή έχουν αναπτυχθεί ανεξάρτητα. Η αποκάλυψη αυτών των εμπιστευτικών πληροφοριών επιτρέπεται όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη συμμόρφωση με δικαστική εντολή ή άλλη κυβερνητική εντολή που έχει νομική ισχύ. Πριν το κάνετε αυτό, πρέπει να αναζητήσετε τη μεγαλύτερη διαθέσιμη προστασία και, όταν είναι δυνατό, να στείλετε στη Microsoft έγκαιρη ειδοποίηση ώστε να της δίνεται εύλογη ευκαιρία να ζητήσει προστατευτική εντολή.

Αρχή της σελίδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΑ API, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΑ API ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΜΙΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΑ API, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.  ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ), Η MICROSOFT CORPORATION ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΟΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΑ API, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΩΝ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΙΤΕ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ, ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

Η MICROSOFT Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΑΜΕΣΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΙΤΕ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΕΙΤΕ ΑΛΛΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, API, ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB.

Η Microsoft ενδέχεται να κατέχει ευρεσιτεχνίες, εφαρμογές ευρεσιτεχνιών, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία καλύπτουν το αντικείμενο του Περιεχομένου, του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών. Με την εξαίρεση όσων ρητώς αναφέρονται σε οποιαδήποτε γραπτή σύμβαση άδειας χρήσης της Microsoft, η παροχή Περιεχομένου, Λογισμικού ή Υπηρεσιών δεν σας παραχωρεί άδεια χρήσης για αυτές τις ευρεσιτεχνίες, τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα ή τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αρχή της σελίδας

ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η Microsoft διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν εκχωρούνται ρητά σύμφωνα με αυτούς τους όρους χρήσης και δεν εκχωρούνται άλλα δικαιώματα από αυτούς τους όρους χρήσης είτε σιωπηρά, είτε βάσει «estoppel» είτε με άλλον τρόπο. 

Αρχή της σελίδας

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εάν οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού, οφείλετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής παρέχοντάς μας ενημερωμένες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες που ζητούνται στο σχετικό έντυπο εγγραφής. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού σας. Επιπλέον, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του λογαριασμού σας. Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως τη Microsoft για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Η Microsoft δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από τη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας από άλλο πρόσωπο, είτε εν γνώσει είτε εν αγνοία σας. Ωστόσο, εσείς ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για απώλειες της Microsoft ή τρίτου μέρους που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού ή του κωδικού πρόσβασής σας από άλλο πρόσωπο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό άλλου προσώπου, χωρίς την άδεια του κατόχου του λογαριασμού.

Αρχή της σελίδας

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Για οποιαδήποτε κοινότητα σε αυτήν την τοποθεσία web, πρέπει να ακολουθείτε τους Κανόνες συμπεριφοράς για τις κοινότητες της Microsoft.

Ως προϋπόθεση για την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, δηλώνετε ότι δεν θα τις χρησιμοποιήσετε για οποιονδήποτε παράνομο ή απαγορευμένο σκοπό βάσει των παρόντων όρων, προϋποθέσεων και κοινοποιήσεων. Δεν επιτρέπεται η εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη, απενεργοποίηση, υπερφόρτωση ή φθορά οποιουδήποτε διακομιστή της Microsoft ή των δικτύων που συνδέονται σε οποιονδήποτε διακομιστή της Microsoft ή να αναμιχθείτε στη χρήση και την απόλαυση τυχόν Υπηρεσιών από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Δεν επιτρέπεται η απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιαδήποτε Υπηρεσία, λογαριασμό τρίτων, υπολογιστικά συστήματα ή δίκτυα που συνδέονται σε οποιονδήποτε διακομιστή της Microsoft ή σε οποιαδήποτε εκ των Υπηρεσιών, μέσω εισβολής, εξόρυξης κωδικού πρόσβασης ή κάποιου άλλου μέσου. Δεν επιτρέπεται η απόκτηση ή η απόπειρα απόκτησης τυχόν υλικών ή πληροφοριών μέσω οποιουδήποτε μέσου που σκόπιμα δεν διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών.

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πίνακα ανακοινώσεων, χώρους συνομιλίας, φόρουμ, κοινότητες, προσωπικές ιστοσελίδες, ημερολόγια, φωτογραφικά άλμπουμ, χώρους φύλαξης αρχείων ή/και άλλα μέσα μηνυμάτων ή επικοινωνίας που έχουν σχεδιαστεί για να σας παρέχουν τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με άλλα άτομα (“Υπηρεσία Επικοινωνίας”). Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας μόνο για τη δημοσίευση, την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων και υλικού που είναι αρμόζοντα και, όπου ισχύει, σχετίζονται με τη συγκεκριμένη Υπηρεσία Επικοινωνίας. Παραδείγματος χάριν, συμφωνείτε, ενδεικτικά, ότι κατά τη χρήση των Υπηρεσιών Επικοινωνίας:

 • Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας σε συνδυασμό με έρευνες, διαγωνισμούς, πυραμιδικά σχήματα, επιστολές τύπου αλυσίδα, ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή άλλα αναπαραγόμενα ή αυτόκλητα μηνύματα (εμπορικά ή άλλα).
 • Δεν θα προβείτε σε δυσφήμιση, κακή χρήση, παρενόχληση, παρακολούθηση, απειλή ή άλλη παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων τρίτων (π.χ. δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου και δημοσιότητας).
 • Δεν θα προβείτε σε δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή, διανομή ή διασπορά τυχόν ακατάλληλων, αισχρών, δυσφημιστικών, άσεμνων, ανάρμοστων ή παράνομων θεμάτων, ονομάτων, υλικού ή πληροφοριών.
 • Δεν θα προβείτε σε αποστολή ή άλλου είδους διάθεση αρχείων που περιέχουν εικόνες, φωτογραφίες, λογισμικό ή άλλο υλικό που προστατεύονται από νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της νομοθεσίας περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικών σημάτων (ή δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου ή δημοσιότητας), εκτός εάν είστε κάτοχος ή εάν ελέγχετε τα εν λόγω δικαιώματα ή έχετε λάβει κάθε απαιτούμενη συγκατάθεση για τις εν λόγω ενέργειες.
 • Δεν θα χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων εικόνων ή φωτογραφιών, που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών με οποιοδήποτε τρόπο που συνιστά παραβίαση τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικού μυστικού ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 • Δεν θα αποστείλετε αρχεία που περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους, ιούς τύπου worm, ωρολογιακές βόμβες, ακυρωτικά μηνύματα (cancelbot), κατεστραμμένα αρχεία ή άλλο παρόμοιο λογισμικό ή προγράμματα που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία ενός υπολογιστή ή ενός περιουσιακού στοιχείου τρίτου μέρους.
 • Δεν θα προβείτε σε διαφήμιση ή σε προσφορά πώλησης ή αγοράς οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας για οποιονδήποτε επιχειρηματικό σκοπό, εκτός εάν οι Υπηρεσίες Επικοινωνίας επιτρέπουν ρητώς τέτοιου είδους μηνύματα.
 • Δεν θα προβείτε σε λήψη τυχόν αρχείων που δημοσιεύονται από άλλο χρήστη μιας Υπηρεσίας Επικοινωνίας, τα οποία γνωρίζετε ή θα έπρεπε ευλόγως να γνωρίζετε ότι δεν επιτρέπεται από το νόμο να αναπαράγονται, να προβάλλονται, να εκτελούνται ή/και να διανέμονται με αυτόν τον τρόπο.
 • Δεν θα παραποιήσετε τυχόν πληροφορίες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αναφορές στο δημιουργό, νομικές ή άλλες σχετικές κοινοποιήσεις ή επισημάνσεις για δικαιώματα αποκλειστικής κυριότητας ή ετικέτες για την προέλευση του λογισμικού ή άλλου υλικού που περιέχεται σε κάποιο απεσταλμένο αρχείο.
 • Δεν θα περιορίσετε και δεν θα παρακωλύσετε τη χρήση και απόλαυση των Υπηρεσιών Επικοινωνίας από οποιονδήποτε άλλο χρήστη.
 • Δεν θα παραβείτε τυχόν κώδικες δεοντολογίας ή άλλες οδηγίες που ενδέχεται να ισχύουν για κάποια συγκεκριμένη Υπηρεσία Επικοινωνίας.
 • Δεν θα αποκομίσετε και δεν θα συλλέξετε με κανέναν τρόπο στοιχεία για τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Δεν θα παραβείτε τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.
 • Δεν θα δημιουργήσετε πλαστή ταυτότητα με σκοπό την παραπλάνηση τρίτων.
 • Δεν θα προβείτε σε χρήση, λήψη, αντιγραφή ή παροχή (είτε δωρεάν είτε όχι) καταλόγου χρηστών των Υπηρεσιών ή άλλων χρηστών, πληροφοριών χρήσης ή επιμέρους στοιχείων αυτών σε οποιοδήποτε άτομο ή νομικό πρόσωπο.

Η Microsoft δεν έχει καμία υποχρέωση παρακολούθησης των Υπηρεσιών Επικοινωνίας. Ωστόσο, η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει το υλικό που δημοσιεύεται στις Υπηρεσίες Επικοινωνίας και να καταργεί τυχόν υλικό κατά την αποκλειστική της κρίση.

Η Microsoft διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα αποκάλυψης στοιχείων που η Microsoft κρίνει αναγκαία για την ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις των ισχυόντων νόμων, κανονισμών, νομικών διαδικασιών ή κυβερνητικών αιτημάτων ή επεξεργασίας, άρνησης δημοσίευσης ή κατάργησης του συνόλου ή μέρους πληροφοριών ή υλικού κατά την αποκλειστική της κρίση.

Επιδεικνύετε πάντοτε προσοχή κατά την παροχή αναγνωρίσιμων προσωπικών σας στοιχείων ή στοιχείων των παιδιών σας ή ευαίσθητων επαγγελματικών πληροφοριών στις Υπηρεσίες Επικοινωνίας.  Η Microsoft δεν ελέγχει και δεν ενστερνίζεται το περιεχόμενο, τα μηνύματα ή τις πληροφορίες που παρατίθενται στις Υπηρεσίες Επικοινωνίας και η Microsoft αποποιείται ρητώς κάθε ευθύνη όσον αφορά τις Υπηρεσίες. Οι διαχειριστές και οι κεντρικοί υπολογιστές δεν είναι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της Microsoft και οι απόψεις τους δεν εκφράζουν απαραιτήτως εκείνες της Microsoft.

Το υλικό που αποστέλλεται στις Υπηρεσίες Επικοινωνίας ενδέχεται να υπόκειται σε δημοσιευμένους περιορισμούς ως προς τη χρήση, την αναπαραγωγή ή/και τη διάδοση. Εάν κάνετε λήψη του υλικού, φέρετε εσείς την ευθύνη της συμμόρφωσης με αυτούς τους περιορισμούς.

Αρχή της σελίδας

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB

Η Microsoft δεν διεκδικεί την ιδιοκτησία του κώδικα, του περιεχομένου, των σχολίων, των προτάσεων των πληροφοριών ή του υλικού που παρέχετε μέσω αυτής της τοποθεσίας web ή οποιωνδήποτε Υπηρεσιών ("Υποβολή"). Ωστόσο, με τη δημοσίευσης μιας υποβολής, παρέχετε αμετάκλητα στη Microsoft και στις συγγενείς εταιρείες της το δικαίωμα δημιουργίας, χρήσης, τροποποίησης, διανομής και εμπορικής εκμετάλλευσης της Υποβολής με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό (συμπεριλαμβανομένης της εκχώρησης στο ευρύ κοινό του δικαιώματος χρήσης της Υποβολής σας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης αυτής της τοποθεσίας web, οι οποίοι ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου) και το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός σας, της πόλης που κατοικείτε και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στα πλαίσια της Υποβολής σας.  Αυτά τα δικαιώματα εκχωρούνται σύμφωνα με όλα τα ισχύοντα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα οποία είστε κάτοχος ή ελέγχετε.  

Δεν θα καταβάλλεται καμία αμοιβή για τη χρήση της Υποβολής σας. Η Microsoft δεν έχει καμία υποχρέωση να δημοσιεύει ή να χρησιμοποιεί τυχόν Υποβολές και μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταργήσει οποιαδήποτε Υποβολή.

Διά της παροχής μιας υποβολής, εγγυάστε ότι είστε κάτοχος ή ελέγχετε με άλλον τρόπο όλα τα δικαιώματα της Υποβολής σας και ότι η Υποβολή σας δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων προσωπικότητας ή δημοσιότητας οποιουδήποτε ατόμου). 

Αρχή της σελίδας

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να καταργεί την πρόσβασή σας σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο.

Αρχή της σελίδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΕΡΣΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τον Τίτλο 17 και Τμήμα 512(c)(2) του Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι κοινοποιήσεις έγερσης αξιώσεων για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να αποστέλλονται στον καθορισμένο Συνεργάτη της Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών. ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

Ανατρέξτε στην τοποθεσία Κοινοποίηση και Διαδικασία Έγερσης αξιώσεων για Προσβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Αρχή της σελίδας

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB ΤΗΣ MICROSOFT. Η MICROSOFT ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΣΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ MICROSOFT.

ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ: (i) Η MICROSOFT ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΕΙ, ΕΞΕΤΑΖΕΙ, ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ, ΕΝΣΤΕΡΝΙΖΕΤΑΙ Ή ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΑ, ΕΡΓΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ. (ii) Η MICROSOFT ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΤΟ ΥΛΙΚΟ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ. (iii) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΕΧΕΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ (iv) Η MICROSOFT ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ.

Αρχή της σελίδας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

© 2010 Microsoft Corporation.  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Αρχή της σελίδας

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT

Αυτή η άδεια χρήσης διέπει τη χρήση του κώδικα που φέρει τη σήμανση “δείγμα” ή “παράδειγμα” και είναι διαθέσιμος σε αυτήν την τοποθεσία web χωρίς σύμβαση άδειας χρήσης, όπως προβλέπεται στην παραπάνω ενότητα με τίτλο “ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB.” Εάν χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους κώδικα (“λογισμικό”), αποδέχεστε αυτήν την άδεια χρήσης. Εάν δεν αποδέχεστε την άδεια χρήσης, μην χρησιμοποιήσετε το λογισμικό.

1. Ορισμοί

Οι όροι “αναπαράγω”, “αναπαραγωγή”, “παράγωγα έργα” και “διανομή” έχουν την ίδια έννοια στο παρόν όπως στο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων των Η.Π.Α.

“Συνεισφορά” είναι το πρωτότυπο λογισμικό ή οποιεσδήποτε προσθήκες ή αλλαγές στο λογισμικό.

“Συμβάλλων” είναι οποιοδήποτε άτομο διανέμει τη συνεισφορά του σύμφωνα με τους όρους αυτής της άδειας χρήσης.

“Ευρεσιτεχνίες με άδεια χρήσης” είναι οι αξιώσεις ευρεσιτεχνίας ενός συμβάλλοντος που αφορούν άμεσα τη συνεισφορά του.

2. Εκχώρηση δικαιωμάτων

(A) Εκχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων – Σύμφωνα με τους όρους αυτής της άδειας χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων και περιορισμών της ενότητας 3, κάθε συμβάλλων σας παραχωρεί ένα μη αποκλειστικό δικαίωμα, παγκόσμιας ισχύος και απαλλαγμένο από την υποχρέωση καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων για την αναπαραγωγή της συνεισφοράς του, την προετοιμασία παράγωγων έργων της συνεισφοράς του και τη διανομή της συνεισφοράς του ή οποιωνδήποτε παράγωγων έργων δημιουργείτε.

(B) Εκχώρηση ευρεσιτεχνίας - Σύμφωνα με τους όρους αυτής της άδειας χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων και περιορισμών άδειας χρήσης της ενότητας 3, κάθε συμβάλλων σάς παραχωρεί ένα μη αποκλειστικό δικαίωμα, παγκόσμιας ισχύος και απαλλαγμένο από την υποχρέωση καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τους όρους των ευρεσιτεχνιών με άδεια χρήσης, για να δημιουργήσετε, να χρησιμοποιήσετε, να πωλήσετε, να προσφέρετε προς πώληση, να εισάγετε ή/και να διαθέσετε με άλλον τρόπο τη συνεισφορά του στο λογισμικό ή τα παράγωγα έργα της συνεισφοράς του στο λογισμικό.

3. Προϋποθέσεις και περιορισμοί

(A) Άδεια χρήσης χωρίς τη χρήση εμπορικού σήματος- Αυτή η άδεια χρήσης δεν σας παραχωρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το όνομα, το λογότυπο ή τα εμπορικά σήματα του συμβάλλοντος.

(B) Εάν εγείρετε αξίωμα ευρεσιτεχνίας έναντι οποιουδήποτε συμβάλλοντος σχετικά με ευρεσιτεχνίες που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζονται από το λογισμικό, η άδεια χρήσης ευρεσιτεχνίας από τον συμβάλλοντα για το λογισμικό τερματίζεται αυτόματα.

(Γ) Εάν διανείμετε οποιοδήποτε τμήμα του λογισμικού, πρέπει να διατηρήσετε όλες τις κοινοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος και αναφορών δημιουργού που υπάρχουν στο λογισμικό.

(Δ) Εάν διανείμετε οποιοδήποτε τμήμα του λογισμικού σε μορφή πηγαίου κώδικα, μπορείτε να το κάνετε μόνο σύμφωνα με τους όρους αυτής της άδειας χρήσης συμπεριλαμβάνοντας ένα πλήρες αντίγραφο της άδειας χρήσης μαζί με τη διανομή σας.  Εάν διανείμετε οποιοδήποτε τμήμα του λογισμικού σε μορφή μεταγλωττισμένου ή αντικειμενικού κώδικα, μπορείτε να το κάνετε μόνο με μια άδεια χρήσης που εναρμονίζεται με την παρούσα άδεια χρήσης.

(Ε) Η άδεια χρήσης χορηγείται για το λογισμικό "ως έχει". Η ευθύνη χρήσης του βαρύνει εσάς. Οι συμβάλλοντες χρήσης δεν παρέχουν ρητές εγγυήσεις ή προϋποθέσεις.  Ενδέχεται να έχετε επιπλέον δικαιώματα ως καταναλωτής σύμφωνα με την εγχώρια νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτή της χώρας σας, τα οποία η παρούσα άδεια χρήσης δεν μπορεί να αλλάξει. Στην έκταση που επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο, ο συμβάλλων αποποιείται των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων.

(ΣΤ) Περιορισμός πλατφόρμας – Η άδεια χρήσης που παραχωρήθηκε στις ενότητες 2(A) και 2(B) ισχύει μόνο για λογισμικό ή παράγωγα έργα που εκτελούνται σε λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows.

Αρχή της σελίδας