Πόροι εκπαίδευσης και πιστοποίησης MSDN

Οι πόροι αυτοί σας βοηθούν να αναπτύξετε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για να επιτύχετε στον τομέα ανάπτυξης εφαρμογών.

Δωρεάν πόροι για το Microsoft E-Learning (US)

Εκμάθηση MSDN (Πόροι εκπαίδευσης και πιστοποίησης)

This feed, No Title, currently has no items to display.

Διαχείριση εκμάθησης

Διαχειριστείτε την εκπαίδευσή σας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Διαχείριση εκμάθησης Microsoft (US). Μπορείτε να προσθέσετε πόρους εκμάθησης κάτω από την περιοχή Η εκμάθησή μου (US), να εκκινήσετε προγράμματα που έχετε ενεργοποιήσει και να παρακολουθείτε την πρόοδό σας με το χρόνο.

Πιστοποιήσεις (US)

Πόροι εκπαίδευσης

 • Κατάλογος εκμάθησης (US)

  Πραγματοποιήστε περιήγηση στον κατάλογο Εκμάθησης για να βρείτε την εκπαίδευση που είναι καταλληλότερη για εσάς.

 • Προγράμματα εκμάθησης για προγραμματιστές (US)

  Προετοιμαστείτε για να αποκτήσετε πιστοποιήσεις, εκπαιδευτείτε με τον δικό σας ρυθμό και σύμφωνα με το δικό σας χρονοδιάγραμμα, μέσα σπό το Microsoft E-Learning.

 • Αξιολόγηση δεξιοτήτων (US)

  Αξιολογήστε τις δεξιότητές σας και αποκτήστε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα εκμάθησης το οποίο συνιστά επίσημα προϊόντα εκμάθησης της Microsoft, βιβλία εκδόσεων Microsoft και πόρους MSDN.

 • Βιβλιοπωλείο για προγραμματιστές (US)

  Βρείτε τα τελευταία βιβλία για λογισμικό και ανάπτυξη Web εφαρμογών και εκμεταλλευθείτε τις εκπτώσεις για προγραμματιστές. Δείγματα κεφαλαίων, πλήρεις κριτικές, περιλήψεις, πίνακες περιεχομένων και σχετικοί τίτλοι θα σας βοηθήσουν να πάρετε τις σωστές αποφάσεις.

 • Εικονικά εργαστήρια (US)

  Τα εικονικά εργαστήρια MSDN σας επιτρέπουν είτε να κάνετε γρήγορη αξιολόγηση εφαρμογών είτε να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε καταπληκτικές εφαρμογές για τα Windows και το Web μέσα από μια σειρά καθοδηγούμενων εργαστηρίων πρακτικής εξάσκησης, τα οποία ολοκληρώνονται σε 90 λεπτά.

 • Μεταδόσεις μέσω Web

  Οι μεταδόσεις MSDN μέσω Web προσφέρουν 90 λεπτά αναλυτικών, επεξηγηματικών τεχνικών πληροφοριών τις οποίες παρουσιάζουν πεπειραμένοι ειδικοί της Microsoft. Αυτές οι ζωντανές, αλληλεπιδραστικές εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Μπορείτε να κάνετε τεχνικές ερωτήσεις στον παρουσιαστή ή να ακούσετε ερωτήσεις από άλλους συμμετέχοντες. Η ηλεκτρονική συμμετοχή περιορίζεται στα 1.000 πρώτα άτομα που θα δηλώσουν συμμετοχή, γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή σύντομα.

 • Εκδηλώσεις για προγραμματιστές

  Εντοπίστε σεμινάρια, εμπορικές εκθέσεις και διασκέψεις υπό τη χορηγία ή την υποστήριξη της Microsoft και δηλώστε συμμετοχή.

Προτεινόμενοι πόροι εκμάθησης (US)

Εκμάθηση MSDN (Πόροι εκπαίδευσης και πιστοποίησης)

Web アプリケーションの開発
ASP.NET を利用した Web アプリケーション開発の基本を理解します。Web フォームを利用すると HTML を意識することなく容易に Web アプリケーションの開発を行うことができます。
[VB.NET] Web アプリケーションの画面遷移: 10 行でズバリ!!
ASP.NET を利用した Web アプリケーションの画面遷移の手法について理解します。様々な手法を理解することで、状況に応じた画面遷移を実現することができます。
ページ間におけるデータ受け渡し
ASP.NET での複数のページ間におけるデータの受け渡しについて理解します。様々な手法を理解することで、状況に応じたデータの受け渡しを置こうことができるようになります。
コントロール データの保持
ASP.NET でコントロールの状態を保持するための ViewState について理解します。ViewState を活用することで、コントロールの状態をサーバーに依存することなくページ自体で保持することができます。
ASP.NET AJAX (UpdatePanel の使用)
ASP.NET を用いた AJAX アプリケーションの開発について紹介します。ASP.NET の Web フォームの仕組みを使用して、JavaScript を一切記述せず AJAX アプリケーションを作成する方法を紹介します。
URL の書き換えを行う
URLの構造を変更して、URIを構築する方法を紹介します。(対応バージョン: Visual Studio 2010 以降)
Web アプリケーション設定情報の格納と取得
ASP.NET には、あらかじめ変更が予想されるアプリケーションの設定情報を、アプリケーションの実装とは分離して、柔軟に変更できる仕組みが用意されています。この情報を参照したり、設定する方法を解説します。
Web ユーザー コントロールの作成
ASP.NET において、複数の異なる場所でユーザー インターフェイスの部品として再利用できる Web ユーザー コントロールについて、作成したり、利用する方法について解説します。
Web アプリケーションにおける認証
ASP.NET Web アプリケーションにおける認証について、とくにフォーム認証を実装するためのメンバーシップ プロバイダーを使うユーザー管理機能について解説します。
Πόροι εκμάθησης κέντρου
προγραμματιστών (US)
Ιστολόγια της κοινότητας εκμάθησης
προγραμματιστών της Microsoft (US)

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας