EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.
Denne dokumentation er arkiveret og vedligeholdes ikke.

Visual.VisualEdgeMode Property

Gets or sets the edge mode of the Visual as an EdgeMode value.

Namespace:  System.Windows.Media
Assembly:  PresentationCore (in PresentationCore.dll)

protected internal EdgeMode VisualEdgeMode { get; protected set; }

Property Value

Type: System.Windows.Media.EdgeMode
The EdgeMode value of the visual.

.NET Framework

Supported in: 4, 3.5, 3.0

.NET Framework Client Profile

Supported in: 4, 3.5 SP1

Windows 7, Windows Vista SP1 or later, Windows XP SP3, Windows Server 2008 (Server Core not supported), Windows Server 2008 R2 (Server Core supported with SP1 or later), Windows Server 2003 SP2

The .NET Framework does not support all versions of every platform. For a list of the supported versions, see .NET Framework System Requirements.
Vis: