Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

ScrollPattern.ScrollPatternInformation Structure

Provides access to the property values of a ScrollPattern object using its Current or Cached accessors.

Namespace: System.Windows.Automation
Assembly: UIAutomationClient (in uiautomationclient.dll)
XML Namespace:  http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation

public struct ScrollPatternInformation
public final class ScrollPatternInformation extends ValueType
Not applicable.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Windows 98, Windows Server 2000 SP4, Windows CE, Windows Millennium Edition, Windows Mobile for Pocket PC, Windows Mobile for Smartphone, Windows Server 2003, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Professional x64 Edition, Windows XP SP2, Windows XP Starter Edition

The Microsoft .NET Framework 3.0 is supported on Windows Vista, Microsoft Windows XP SP2, and Windows Server 2003 SP1.

.NET Framework

Supported in: 3.0

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft