Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

TextViewElement Class

Provides text for a TextView object.

Namespace: System.Web.UI.MobileControls
Assembly: System.Web.Mobile (in system.web.mobile.dll)

public class TextViewElement
public class TextViewElement
public class TextViewElement
Not applicable.

The TextViewElement class supports the TextView by breaking the text property of the TextView object into logical elements. Each element is then used by the pagination mechanism of the TextView object. It is this class that the TextView mobile control uses to ensure that page breaks do not occur in the midst of links or other elements that should not be divided between pages.

If you want to derive from the TextView mobile control or are creating a new adapter, you will likely be able to use this class without modification.

System.Object
  System.Web.UI.MobileControls.TextViewElement

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Windows 98, Windows Server 2000 SP4, Windows Millennium Edition, Windows Server 2003, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Professional x64 Edition, Windows XP SP2, Windows XP Starter Edition

The Microsoft .NET Framework 3.0 is supported on Windows Vista, Microsoft Windows XP SP2, and Windows Server 2003 SP1.

.NET Framework

Supported in: 3.0, 2.0, 1.1

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft