Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

AssemblyName.SetPublicKeyToken Method

Sets the public key token, which is the last 8 bytes of the SHA-1 hash of the public key under which the application or assembly is signed.

Namespace:  System.Reflection
Assemblies:   mscorlib (in mscorlib.dll)
  System.Reflection (in System.Reflection.dll)

public void SetPublicKeyToken(
	byte[] publicKeyToken
)

Parameters

publicKeyToken
Type: System.Byte[]

A byte array containing the public key token of the assembly.

When you set the public key by calling the SetPublicKey method, you must also use the SetPublicKeyToken method to provide a public key token. Otherwise, a SecurityException is thrown when the GetPublicKey method is called.

The following example emits a dynamic assembly and saves it to the current directory. When the assembly is created, the SetPublicKeyToken method is used to set the assembly's public key token. The GetPublicKeyToken method is then used to retrieve the public key token, which is displayed to the console.

using System;
using System.Reflection;
using System.Threading;
using System.IO;
using System.Globalization;
using System.Reflection.Emit;
using System.Configuration.Assemblies;
using System.Text;

public class AssemblyName_CodeBase
{
  public static void MakeAssembly(AssemblyName myAssemblyName, string fileName)
  {
   // Get the assembly builder from the application domain associated with the current thread.
   AssemblyBuilder myAssemblyBuilder = Thread.GetDomain().DefineDynamicAssembly(myAssemblyName, AssemblyBuilderAccess.RunAndSave);
   // Create a dynamic module in the assembly.
   ModuleBuilder myModuleBuilder = myAssemblyBuilder.DefineDynamicModule("MyModule", fileName);
   // Create a type in the module.
   TypeBuilder myTypeBuilder = myModuleBuilder.DefineType("MyType");
   // Create a method called 'Main'.
   MethodBuilder myMethodBuilder = myTypeBuilder.DefineMethod("Main", MethodAttributes.Public | MethodAttributes.HideBySig |
     MethodAttributes.Static, typeof(void), null);
   // Get the Intermediate Language generator for the method.
   ILGenerator myILGenerator = myMethodBuilder.GetILGenerator();
   // Use the utility method to generate the IL instructions that print a string to the console.
   myILGenerator.EmitWriteLine("Hello World!");
   // Generate the 'ret' IL instruction.
   myILGenerator.Emit(OpCodes.Ret);
   // End the creation of the type.
   myTypeBuilder.CreateType();
   // Set the method with name 'Main' as the entry point in the assembly.
   myAssemblyBuilder.SetEntryPoint(myMethodBuilder);
   myAssemblyBuilder.Save(fileName);
  }

  public static void Main()
  {
   // Create a dynamic assembly with name 'MyAssembly' and build version '1.0.0.2001'.
   AssemblyName myAssemblyName = new AssemblyName();
   // Set the codebase to the physical directory were the assembly resides.
   myAssemblyName.CodeBase = Directory.GetCurrentDirectory();
   // Set the culture information of the assembly to 'English-American'.
   myAssemblyName.CultureInfo = new CultureInfo("en-US");
   // Set the hash algoritm to 'SHA1'.
   myAssemblyName.HashAlgorithm = AssemblyHashAlgorithm.SHA1;
   myAssemblyName.VersionCompatibility = AssemblyVersionCompatibility.SameProcess;
   myAssemblyName.Flags = AssemblyNameFlags.PublicKey;
   // Get the whole contents of the 'PublicKey.snk' into a byte array.
   FileStream publicKeyStream = File.Open("PublicKey.snk", FileMode.Open);
   byte[] publicKey = new byte[publicKeyStream.Length];
   publicKeyStream.Read(publicKey, 0, (int)publicKeyStream.Length);
   // Provide the assembly with a public key.
   myAssemblyName.SetPublicKey(publicKey);
   // Get the whole contents of the 'PublicKeyToken.snk' into a byte array.
   FileStream publicKeyTokenStream = File.Open("PublicKeyToken.snk", FileMode.Open);
   byte[] publicKeyToken = new Byte[publicKeyTokenStream.Length];
   publicKeyTokenStream.Read(publicKeyToken, 0, (int)publicKeyToken.Length);
   // Provide the assembly with a public key token.
   myAssemblyName.SetPublicKeyToken(publicKeyToken);
   myAssemblyName.Name = "MyAssembly";
   myAssemblyName.Version = new Version("1.0.0.2001");
   MakeAssembly(myAssemblyName, "MyAssembly.exe");

   // Get the assemblies loaded in the current application domain.
   Assembly[] myAssemblies = Thread.GetDomain().GetAssemblies();

   // Get the dynamic assembly named 'MyAssembly'. 
   Assembly myAssembly = null;
   for(int i = 0; i < myAssemblies.Length; i++)
     if(String.Compare(myAssemblies[i].GetName().Name, "MyAssembly") == 0)
      myAssembly = myAssemblies[i];

   // Display the full assembly information to the console. 
   if(myAssembly != null)
   {
     Console.WriteLine("\nDisplaying the full assembly name\n");
     string assemblyName = myAssembly.GetName().FullName;
     Console.WriteLine(assemblyName);
     Console.WriteLine("\nDisplaying the public key for the assembly\n");
     byte[] publicKeyBytes = myAssembly.GetName().GetPublicKey();
     Console.WriteLine(Encoding.ASCII.GetString(publicKeyBytes));
     Console.WriteLine("\nDisplaying the public key token for the assembly\n");
     byte[] publicKeyTokenBytes = myAssembly.GetName().GetPublicKeyToken();
     Console.WriteLine(Encoding.ASCII.GetString(publicKeyTokenBytes));
   }
  }
}

.NET Framework

Supported in: 4.6, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1

.NET Framework Client Profile

Supported in: 4, 3.5 SP1

XNA Framework

Supported in: 3.0, 2.0, 1.0

.NET for Windows Phone apps

Supported in: Windows Phone 8.1, Windows Phone Silverlight 8.1, Windows Phone Silverlight 8

Portable Class Library

Supported in: Portable Class Library
Vis:
© 2015 Microsoft