EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

ListBindableAttribute.Default Field

 

Represents the default value for ListBindableAttribute.

Namespace:   System.ComponentModel
Assembly:  System (in System.dll)

public static readonly ListBindableAttribute Default

Defaults to Yes.

.NET Framework
Available since 1.1
Return to top
Vis: