ServerInfoHeaderValue Property
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

ReportingService2010.ServerInfoHeaderValue Property

 

Gets or sets the server-related information that represents the version of the report server.

Namespace:   ReportService2010
Assembly:  ReportService2010 (in ReportService2010.dll)

public ServerInfoHeader ServerInfoHeaderValue { get; set; }

Property Value

Type: ReportService2010.ServerInfoHeader

A ServerInfoHeader object that represents the version of the report server.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Web.Services.Protocols;

class Sample
{
  static void Main(string[] args)
  {
    // Create proxy object and set service 
    // credentials to integrated
    ReportingService2010 rs = new ReportingService2010();
    rs.Url = "http://<Server Name>/_vti_bin/ReportServer/" +
      "ReportService2010.asmx";
    rs.Credentials = 
      System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;

    try
    {
      // Set the server info header 
      rs.ServerInfoHeaderValue = new ServerInfoHeader();

      // Make a call to the Web service
      CatalogItem[] items = rs.ListChildren("/", true);

      // Output the server version and edition to the console
      Console.WriteLine("Server version: {0}",
        rs.ServerInfoHeaderValue.ReportServerVersionNumber);
      Console.WriteLine("Server edition: {0}",
        rs.ServerInfoHeaderValue.ReportServerEdition);
    }

    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine(e.Message);
    }
  }
}
Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft