EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

WindowsSecurityConfiguration.WorkflowAdminGroupName Property

 

Gets or sets the name of the Windows Group to be granted all ScopePermissions.

Namespace:   Microsoft.Workflow.Client.Security
Assembly:  Microsoft.Workflow.Client (in Microsoft.Workflow.Client.dll)

[DataMemberAttribute(EmitDefaultValue = false)]
public string WorkflowAdminGroupName {
	[CompilerGeneratedAttribute]
	get;
	[CompilerGeneratedAttribute]
	set;
}

Property Value

Type: System.String

The name of the configured Windows Group.

Return to top
Vis: