Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

WindowsSecurityConfiguration.WorkflowAdminGroupName Property

Gets or sets the name of the Windows Group to be granted all ScopePermissions.

Namespace:  Microsoft.Workflow.Client.Security
Assembly:  Microsoft.Workflow.Client (in Microsoft.Workflow.Client.dll)

[DataMemberAttribute(EmitDefaultValue = false)]
public string WorkflowAdminGroupName { get; set; }

Property Value

Type: System.String
The name of the configured Windows Group.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft