ScopeSecurityConfiguration Properties
Skjul indholdsfortegnelsen
Vis indholdsfortegnelsen
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

ScopeSecurityConfiguration Properties

 

Namespace:   Microsoft.Workflow.Client.Security
Assembly:  Microsoft.Workflow.Client (in Microsoft.Workflow.Client.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyName

Gets or sets the configuration name.

Return to top
Vis:
© 2016 Microsoft