EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

TableOperation.Insert Method

 

Updated: April 11, 2016

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticInsert(ITableEntity)

Creates a new table operation that inserts the given entity into a table.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticInsert(ITableEntity, Boolean)

Creates a new table operation that inserts the given entity into a table.

Return to top
Vis: