Delete Method
Skjul indholdsfortegnelsen
Vis indholdsfortegnelsen
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

TableOperation.Delete Method (ITableEntity)

 

Updated: April 11, 2016

Creates a new table operation that deletes the given entity from a table.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public static TableOperation Delete(
	ITableEntity entity
)

Parameters

entity
Type: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.ITableEntity

The ITableEntity object to be deleted from the table.

Return to top
Vis:
© 2016 Microsoft