TableEntity Constructor
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

TableEntity Constructor

 

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodTableEntity()

Initializes a new instance of the TableEntity class.

System_CAPS_pubmethodTableEntity(String, String)

Initializes a new instance of the TableEntity class with the specified partition key and row key.

Return to top
Vis:
© 2016 Microsoft