EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

TableEntity.ReadEntity Method

Updated: May 15, 2014

Name Description
TableEntity.ReadEntity (IDictionary, OperationContext) Deserializes this TableEntity instance using the specified IDictionary of property names to EntityProperty data typed values.
TableEntity.ReadEntity (SerializationInfo, StreamingContext) Deserializes the entity using the specified serialization information.

Vis: