EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

CloudTableClient.EndGetServiceProperties Method (IAsyncResult)

 

Updated: February 24, 2017

Ends an asynchronous operation to get the service properties of the Table service.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public virtual ServiceProperties EndGetServiceProperties(
	IAsyncResult asyncResult
)

Parameters

asyncResult
Type: System.IAsyncResult

The result returned from a prior call to BeginGetServiceProperties.

Return to top
Vis: