Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
GetSharedAccessSignature Method
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

CloudTable.GetSharedAccessSignature Method

 

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodGetSharedAccessSignature(SharedAccessTablePolicy)

Returns a shared access signature for the table.

System_CAPS_pubmethodGetSharedAccessSignature(SharedAccessTablePolicy, String)

Returns a shared access signature for the table.

System_CAPS_pubmethodGetSharedAccessSignature(SharedAccessTablePolicy, String, String, String, String, String)

Returns a shared access signature for the table.

System_CAPS_pubmethodGetSharedAccessSignature(SharedAccessTablePolicy, String, String, String, String, String, String)

Obsolete. Returns a shared access signature for the table.

Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft