EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

StorageException.RequestInformation Property

 

Updated: February 24, 2017

Gets the RequestResult object for this StorageException object.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public RequestResult RequestInformation { get; private set; }

Property Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.Storage.RequestResult

The RequestResult object for this StorageException object.

Return to top
Vis: