Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

Microsoft.WindowsAzure.Storage.Shared.Protocol Namespace

Updated: May 15, 2014

Class Description
Constants Contains storage constants.
AnalyticsConstants Constants for analytics client
ContinuationConstants Constants for Result Continuations
HeaderConstants Constants for HTTP headers.
QueryConstants Constants for query strings.
VersionConstants Constants for version strings
CorsProperties Class representing the service properties pertaining to CORS.
CorsRule Class representing the service properties pertaining to CORS.
GeoReplicationStats Class representing the geo-replication stats.
ListingContext Represents the listing context for enumeration operations.
LoggingProperties Class representing the service properties pertaining to logging.
MetricsProperties Class representing the service properties pertaining to metrics.
ResponseParsingBase Provides a base class that is used internally to parse XML streams from storage service operations.
ServiceProperties Class representing a set of properties pertaining to a cloud storage service.
ServiceStats Class representing a set of stats pertaining to a cloud storage service.
StorageErrorCodeStrings Provides error code strings that are common to all storage services.

Enumeration Description
CorsHttpMethods HTTP methods that are supported by CORS.
GeoReplicationStatus Enumeration representing the state of geo-replication in a service.
LoggingOperations Enumeration representing the state of logging in a service.
MetricsLevel Enumeration representing the state of metrics collection in a service.
StorageService Represents a storage service.

Vis:
© 2015 Microsoft