EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

RequestResult.TranslateFromExceptionMessage Method (String)

 

Updated: December 20, 2016

Note: This API is now obsolete.

Translates the specified message into a RequestResult object.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

[ObsoleteAttribute("This should be available only in Microsoft.WindowsAzure.Storage.WinMD and not in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll. Please use ReadXML to deserialize RequestResult when Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll is used.")]
public static RequestResult TranslateFromExceptionMessage(
	string message
)

Parameters

message
Type: System.String

The message to translate.

Return to top
Vis: