EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

ICanonicalizer Properties

 

Updated: December 20, 2016

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Core.Auth
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyAuthorizationScheme

Gets the authorization scheme used for canonicalization.

Return to top
Vis: