Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
MSDN Library
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

CloudPageBlob.EndDeleteIfExists Method (IAsyncResult)

 

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public bool EndDeleteIfExists(
	IAsyncResult asyncResult
)

Parameters

asyncResult
Type: System.IAsyncResult

Return Value

Type: System.Boolean

Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft