EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

CloudBlockBlob.EndUploadFromStream Method (IAsyncResult)

 

Updated: December 20, 2016

Ends an asynchronous operation to upload a stream to a block blob.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public virtual void EndUploadFromStream(
	IAsyncResult asyncResult
)

Parameters

asyncResult
Type: System.IAsyncResult

An IAsyncResult that references the pending asynchronous operation.

Return to top
Vis: