Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
DownloadRangeToStreamAsync Method
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

CloudBlockBlob.DownloadRangeToStreamAsync Method

 

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodDownloadRangeToStreamAsync(Stream, Nullable<Int64>, Nullable<Int64>)

Initiates an asynchronous operation to download a range of bytes from a blob to a stream. (Inherited from CloudBlob.)

System_CAPS_pubmethodDownloadRangeToStreamAsync(Stream, Nullable<Int64>, Nullable<Int64>, AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext)

Initiates an asynchronous operation to download a range of bytes from a blob to a stream. (Inherited from CloudBlob.)

System_CAPS_pubmethodDownloadRangeToStreamAsync(Stream, Nullable<Int64>, Nullable<Int64>, AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext, CancellationToken)

Initiates an asynchronous operation to download a range of bytes from a blob to a stream. (Inherited from CloudBlob.)

System_CAPS_pubmethodDownloadRangeToStreamAsync(Stream, Nullable<Int64>, Nullable<Int64>, CancellationToken)

Initiates an asynchronous operation to download a range of bytes from a blob to a stream. (Inherited from CloudBlob.)

Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft