EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

CloudBlockBlob.BeginRenewLease Method

 

Updated: December 20, 2016

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodBeginRenewLease(AccessCondition, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to renew a lease on this blob. (Inherited from CloudBlob.)

System_CAPS_pubmethodBeginRenewLease(AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to renew a lease on this blob. (Inherited from CloudBlob.)

Return to top
Vis: