EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

CloudBlockBlob.BeginAbortCopy Method

 

Updated: February 24, 2017

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodBeginAbortCopy(String, AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to abort an ongoing blob copy operation. (Inherited from CloudBlob.)

System_CAPS_pubmethodBeginAbortCopy(String, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to abort an ongoing blob copy operation. (Inherited from CloudBlob.)

Return to top
Vis: