Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
Expand Minimize
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

CloudBlobContainer.GetBlobReferenceFromServer Method

Updated: May 15, 2014

Gets a reference to a blob in this container.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

[DoesServiceRequestAttribute] 
public ICloudBlob GetBlobReferenceFromServer (
	string blobName,
	[OptionalAttribute] AccessCondition accessCondition,
	[OptionalAttribute] BlobRequestOptions options,
	[OptionalAttribute] OperationContext operationContext
)

Parameters

blobName

A string containing the name of the blob.

accessCondition

An AccessCondition object that represents the condition that must be met in order for the request to proceed. If null, no condition is used.

options

A BlobRequestOptions object that specifies additional options for the request. If null, default options are applied to the request.

operationContext

An OperationContext object that represents the context for the current operation.

Return Value

A reference to the blob.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Vis:
© 2015 Microsoft