EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

Microsoft.WindowsAzure.Storage.Auth Namespace

 

Updated: December 20, 2016

ClassDescription
System_CAPS_pubclassStorageCredentials

Represents a set of credentials used to authenticate access to a Microsoft Azure storage account.

Return to top
Vis: