Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

RoleEntryPoint Class

Updated: December 6, 2013

Provides methods to run code when a role instance is initialized, run, and stopped.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

public abstract class RoleEntryPoint

Worker roles must extend the RoleEntryPoint class to add functionality to the role instances. Web roles can optionally extend the RoleEntryPoint class, or can use the ASP.NET lifecycle management methods to handle the start and stop sequences.


System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.RoleEntryPoint

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

Target Platforms

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft