EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

IMobileServiceTable.InsertAsync Method

 

Inserts a new object into a table.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Mobile (in Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodInsertAsync(JObject)

Inserts a new object into a table.

Supported only in Windows Phone 8 apps.

System_CAPS_pubmethodInsertAsync(JObject, IDictionary<String, String>)

Inserts an instance into the table.

Return to top
Vis: