Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

IMobileServiceTable Interface

Updated: June 25, 2013

Provides operations on a table for a Mobile Service.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Mobile (in Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dll)

public interface IMobileServiceTable

The IMobileServiceTable type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyMobileServiceClientGets a reference to the MobileServiceClient associated with this table.
Public propertySystemPropertiesThe Mobile Service system properties to be included with items.
Public propertyTableNameGets the name of the table.
Top

  NameDescription
Public methodDeleteAsync(JObject)Deletes an object from a given table. Supported only in Windows Phone 8 apps.
Public methodDeleteAsync(JObject, IDictionary<String, String>)Deletes an instance from the table.
Public methodInsertAsync(JObject)Inserts a new object into a table. Supported only in Windows Phone 8 apps.
Public methodInsertAsync(JObject, IDictionary<String, String>)Inserts an instance into the table.
Public methodLookupAsync(Object)Executes a lookup operation against a table.
Public methodLookupAsync(Object, IDictionary<String, String>)Executes a lookup against a table.
Public methodReadAsync(String)Executes a query against a table.
Public methodReadAsync(String, IDictionary<String, String>)Excutes a query against the table.
Public methodUpdateAsync(JObject)Updates an object in a given table. Supported only in Windows Phone 8 apps.
Public methodUpdateAsync(JObject, IDictionary<String, String>)Updates an instance in the table.
Top

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft