Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

JobTemplateType Enumeration

Updated: November 15, 2012

Describes the types of job templates based on the accessiblity level.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public enum JobTemplateType

Member nameDescription
AccountLevel Templates that can only be used by the account that created the template.

SystemLevel Templates that can be used by everyone.

Fællesskabsindhold

Vis:
© 2015 Microsoft