MSDN Library
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

IngestManifestFileState Enumeration

Updated: December 20, 2012

Represents manifest asset file state

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public enum IngestManifestFileState

Member nameDescription
ErrorThere is an error in the ingest manifest file.

FinishedThe ingest manifest file is finished.

PendingThe ingest manifest file is pending.

Fællesskabsindhold

Vis:
© 2016 Microsoft