Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

IngestManifestAssetCollection::Create Method

Updated: December 20, 2012

Creates an ingest manifest asset information for the collection.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public:
IIngestManifestAsset^ Create(
	IAsset^ asset, 
	array<String^>^ files
)

Parameters

asset
Type: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client::IAsset
The destination asset for which uploaded and processed files will be associated.
files
Type: array<System::String>
The files which needs to be uploaded and processed.

Return Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client::IIngestManifestAsset
The created ingest manifest asset information for the collection.

Fællesskabsindhold

Vis:
© 2015 Microsoft