Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

ILocator.AccessPolicy Property

Updated: December 4, 2013

Gets the IAccessPolicy that defines this locator.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

IAccessPolicy AccessPolicy { get; }

Property Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.IAccessPolicy
The IAccessPolicy that defines this locator.

Fællesskabsindhold

Vis:
© 2015 Microsoft