Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

IIngestManifestAsset Interface

Updated: December 20, 2012

Represents an ingest manifest asset information describing what files need to be processed for a given asset

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public interface IIngestManifestAsset

The IIngestManifestAsset type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyAsset Gets the IAsset that this manifest asset is attached to.
Public propertyCreatedGets the date and time this object was created.
Public propertyIdGets the identifier of this asset.
Public propertyIngestManifestFiles Gets the manifest asset files.
Public propertyLastModifiedGets the last modified manifest asset.
Public propertyParentIngestManifestIdGets the identifier of this object.
Top

  NameDescription
Public methodDelete Deletes manifest asset and manifest asset files synchronously.
Public methodDeleteAsync Deletes the manifest asset and manifest asset files asynchronously.
Top

Fællesskabsindhold

Vis:
© 2015 Microsoft