Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

IIngestManifest.Name Property

Updated: June 25, 2013

Gets or sets the friendly name for your Asset.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

string Name { get; set; }

Property Value

Type: System.String
The friendly name for your Asset.

This property is optional.

Fællesskabsindhold

Vis:
© 2015 Microsoft