Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

IIngestManifest.LastModified Property

Updated: June 25, 2013

Gets or sets the DateTime of manifest last modification.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

DateTime LastModified { get; }

Property Value

Type: System.DateTime
The DateTime of manifest last modification.

This value is updated by Media Services after any property changes are made. It represents the number of milliseconds since midnight Jan 1, 1970.

Fællesskabsindhold

Vis:
© 2015 Microsoft