MSDN Library
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

IIngestManifest.Id Property

Updated: June 25, 2013

Gets or sets the unique identifier set by Media Services.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

function get Id () : String

Property Value

Type: System.String
The unique identifier set by Media Services.

Fællesskabsindhold

Vis:
© 2016 Microsoft