MSDN Library
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

IIngestManifest::BlobStorageUriForUpload Property

Updated: June 25, 2013

Gets or sets the URI of the Blob storage container which receives the file uploads needed to complete the IngestManifestAssets.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

property String^ BlobStorageUriForUpload {
	String^ get ();
}

Property Value

Type: System::String
The URI of the Blob storage container which receives the file uploads needed to complete the IngestManifestAssets.

This value is set by Media Services.

Fællesskabsindhold

Vis:
© 2016 Microsoft