Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

CloudMediaContext.StorageAccounts Property

Updated: December 5, 2014

Gets a collection to operate on StorageAccounts associated with this context.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public override StorageAccountBaseCollection StorageAccounts { get; }

Fællesskabsindhold

Vis:
© 2015 Microsoft