EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

CloudMediaContext.IngestManifests Property

Updated: December 5, 2014

Gets the collection of bulk ingest manifests in the system.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

abstract IngestManifests : IngestManifestCollection 
override IngestManifests : IngestManifestCollection
Vis: